• Naomi Heidinga

Mooi centrum dankzij BIZ

OUDER-AMSTEL Ondernemers in het dorpshart in Ouderkerk zijn sinds vorig jaar verenigd in de BIZ: een Bedrijven Investeringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied.

De ondernemers investeren met elkaar in een aantrekkelijke en veilige winkelomgeving. Daarvoor betalen ze een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Het geld wordt in Ouderkerk onder meer gebruikt voor de aankleding van het winkelgebied: bloembakken of, zoals nu het geval is, sfeervolle verlichting. De BIZ behartigt tevens de belangen van ondernemers.

Activiteiten van een BIZ kunnen een aanvulling zijn op die van de gemeente. De BIZ kan bijvoorbeeld verkeersvoorzieningen of de bewegwijzering verbeteren, evenals de groenvoorziening, afvalinzameling of verlichting. Ook kunnen ondernemers ervoor kiezen om de veiligheid in het gebied te vergroten door bijvoorbeeld camera's te plaatsen.

De BIZ is vrij nieuw in Ouderkerk. Voorheen was er een winkeliersvereniging die de meeste zaken regelde. Ondernemers in deze vereniging betaalden samen voor bloembakken of evenementen. Niet alle ondernemers deden echter mee en het ledental liep terug. "Bovendien heb je altijd een aantal mensen binnen de verenging die de kar trekken en ondernemers die wel profijt hiervan hebben maar geen lid zijn," aldus Maurice Frantzen, voorzitter van de Ouderkerkse stichting BIZ. "Ondertussen hadden we als vereniging steeds minder te besteden, waardoor minder mogelijk was. Toen stuitten we op de mogelijkheid van een BIZ. Dat zou voor ons wellicht een uitkomst zijn, om meer financiële ruimte te creëren."

"Het bestuur van de winkeliersvereniging is er vervolgens samen met de gemeente ingedoken. Vereisten voor een BIZ zijn: het hebben van genoeg draagvlak onder ondernemer en daarnaast het krijgen van medewerking van de gemeente. De BIZ is een fiscale maatregel die wordt opgelegd vanuit de gemeente. De hoogte van de bijdrage voor de BIZ wordt door de ondernemers zelf bepaald. Met hulp van iemand van een BIZ in Hoofddorp zijn we het traject gestart. Zij kon ons vertellen waar we op moesten letten."

"Uiteindelijk hebben we bepaald dat ondernemers per jaar 500 euro moeten betalen voor de BIZ. Dat is hetzelfde bedrag als wat men aan contributie per jaar betaalde aan de winkeliersvereniging. Bijna alle ondernemers hebben hier mee ingestemd: van de ruim zeventig ondernemers stemden elf blanco of tegen. Een aantal ondernemers heeft aangegeven een dergelijk bedrag niet zomaar te kunnen betalen."

PETITIE Naast inspanningen om het gebied te verfraaien, behartigt de BIZ ook de belangen van Ouderkerkse ondernemers binnen de zone. "Een goed voorbeeld is de petitie die vorig jaar april gestart werd tegen het plan van de provincie om de Amstelbrug er een jaar uit te halen. De sluiting van de brug zou heel slecht hebben uitgepakt voor Ouderkerkse ondernemers. In mum van tijd werd daarom een petitie gestart en stampij gemaakt in de media. De petitie leverde in een paar dagen 2500 handtekeningen op, die tijdens een informatieavond werd aangeboden aan de provincie. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. In plaats van een gehele afsluiting, wordt de nieuwe brug nu in twee gedeelten aangelegd. Het dorp blijft daarmee zowel vanuit Amsterdam als Amstelveen bereikbaar."

"Ook volgen we de plannen voor het ontwikkelen van het dorpscentrum op de voet. De gemeente wil 't Kampje anders inrichten en op de plek van het voormalig Rabobankgebouw komt iets anders. Als BIZ bemoeien we ons met dit plan. Je kunt het namelijk maar één keer goed doen. Maar één keer fout doen kan ook. Voor ons als ondernemers en voor het gehele dorp is het belangrijk dat er een aantrekkelijk dorpscentrum ontstaat."

VERGADEREN De BIZ kent een bestuur en een werkgroep die regelmatig vergaderen. Tweemaal per jaar is er een plenaire vergadering. "We roepen daarvoor alle ondernemers op, voor een goede vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. In plenaire vergaderingen wordt verantwoording afgelegd en over de begroting gesproken. Daarnaast participeert de stichting in lokale evenementen, zoals het Amstelwinterfestival. De BIZ zorgt voor de kerstboom met meer dan 4 duizend lampjes."

FACEBOOK Op de hoogte blijven van de inspanningen van de BIZ? BIZ heeft een Facebookpagina, waar onder meer nieuwtjes van betrokken ondernemers worden gemeld. Naast de BIZ bestaat de OVOA: de Ondernemersvereniging Ouder-Amstel. Deze is voor alle ondernemers in de gemeente.

Meer informatie: www.ovoa.nl.