• Marion Kiewik/Aangeleverd

Stemmen voor leefomgeving op 20 maart

OUDER-AMSTEL Woensdag 20 maart 2019: één keer naar het stemlokaal, twee keer stemmen. Op wie? Het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) én de Provinciale Staten van Noord-Holland (plus indirect de Eerste Kamer). Waarom? Dat vertellen de dijkgraaf en de burgemeester.

De functie van Gerhard van den Top bij het AGV is dijkgraaf, zeg maar een soort burgemeester van het waterschap. ‘Schoon water, niet te veel én niet te weinig,’ dat is zijn korte maar krachtige samenvatting van waar het waterschap over gaat. Waarom moeten we gaan stemmen? ‘Omdat het over uw geld gaat en hoe we dat besteden.’ In Ouder-Amstel betaalt een gemiddeld huishouden per jaar 319 euro aan waterschapsbelasting. Wat krijgen we daarvoor?

WATERSCHAP Dijken en gemalen natuurlijk, om ons tegen het water te beschermen én voor genoeg water. Rioolwaterzuiveringsinstallaties, twaalf stuks in dit gebied. Het zijn langetermijninvesteringen, ‘het fundament onder het wonen in Nederland. Heel belangrijk in het veenweidegebied waar Ouder-Amstel in ligt, is de kwestie van de bodemdaling. We leven hier onder zeeniveau. Het zakt per tien jaar wel 10 centimeter. Er zijn boerenbedrijven, er staan huizen, er liggen wegen. Die houden het niet droog als wij het grondwaterpeil niet steeds aanpassen, Maar daardoor klinkt wel de grond in. Dat zijn politieke keuzes: blijven we het grondwaterpeil verlagen, hoe gaan we om met droogte, gaan we geld steken in het aanpakken van micro-verontreiniging: medicijnresten uit het water halen, of in de energietransitie.’

PROVINCIE ‘En daarom is het belangrijk te gaan stemmen.’ Dat beaamt Joyce Langenacker, burgemeester van Ouder-Amstel. ‘De stemmen van de inwoners doen er echt toe.’ Niet alleen voor het bestuur van het waterschap maar ook voor de provinciale volksvertegenwoordigers.

De provincie houdt zich onder veel meer bezig met ruimtelijke ordening, milieu, economische en agrarische zaken, wegen, openbaar vervoer. Op al deze zaken kunnen inwoners invloed uitoefenen door Statenleden te kiezen.

LEEFOMGEVING Langenacker: ‘Een voorbeeld dichtbij huis is de brug over de Amstel. De busverbindingen met Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. Ons groengebied. Windmolens. Nieuwe wijken. Dus onze leefomgeving.’ Van den Top: ‘Kijkend naar De Nieuwe Kern: jullie hebben de ambitie daar een duurzame woonwijk van te maken. Het waterschap heeft verschillende mogelijkheden daar een rol in te spelen. Hoe? Daar gaan de verkiezingen óók over.'

SAMENWERKING het gaat dus om samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap. En tussen politieke partijen. Langenacker: ‘Je werkt als overheden zo goed mogelijk samen voor een fijne leefomgeving.’ Van den Top: ‘Als de partijen elkaar maar opzoeken, dan kom je er samen wel uit. Het Waterschap is een dienende organisatie, een functionele democratie, op het thema water. Die willen we volop inzetten om Ouder-Amstel tot een nog mooiere gemeente te maken!’

Meer informatie en stemhulpen: Agv.nl/verkiezingen, Prodemos.nl

Marion Kiewik