Stelling 1: ' Ouderkerkerplas'

Deel je nieuws

OUDER-AMSTEL In aanloop naar de verkiezingen heeft het Weekblad voor Ouder-Amstel de zeven deelnemende partijen 5 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De eerste stelling luidt:

'Meer evenementen bij Ouderkerkerplas'

D66: ONEENS

D66 heeft vóór het evenementenbeleid voor onze gemeente gestemd, omdat in dit beleid duidelijk wordt aangegeven welke evenementen wij wel willen en welke niet.
D66 vindt dat ons mooie recreatiegebied bij de Ouderkerkerplas haar landelijke karakter moet behouden en ruimte voor rust en natuur moet blijven bieden. D66 ziet daarbij wel mogelijkheden voor kleinschalige, culturele en sportieve activiteiten, waarin het evenementenbeleid ook voorziet. Het toestaan van een horecavoorziening kan het recreëren aan de Ouderkerkerplas nog prettiger maken. Grootschalige activiteiten zoals een dancefestival zijn één keer per jaar mogelijk, maar wel binnen duidelijke grenzen zodat onze inwoners maar weinig overlast ervaren. Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente hierover met de inwoners goed in gesprek blijft.
D66 vindt dat ons mooie recreatiegebied iets te bieden moet hebben voor jong en oud, en ziet graag dat mensen die daar ideeën over hebben bij de gemeente aankloppen.

Natuurlijk Belang: ONEENS + EENS

Het hangt ervan af om wat voor soort evenement het gaat, een festival of bijvoorbeeld een viswedstrijd.
Op een festival komt meestal veel publiek af. Op- en afbouw duurt enkele dagen, waarbij de bodem van het natuurgebied extra belast wordt. Daarom heeft Ouder-Amstel afgelopen jaar het evenementenbeleid vastgesteld: onder strenge voorwaarden wordt per jaar één grootschalig festival toegestaan. Natuurlijk Belang is TEGEN uitbreiding van dat aantal.
Wel gaat Natuurlijk Belang akkoord met toename van kleinschalige evenementen zoals sportwedstrijden. Daarbij kan men denken aan loopwedstrijden rondom de Ouderkerkerplas onder de noemer "Ronde om de Ouderkerkerplas" met verschillende afstanden en geschikt voor alle leeftijden. In het verleden is er wel eens beachvolleybal georganiseerd op 't Kampje, maar ook het Ouderkerkerplas-gebied leent zich daar voor. Op de parkeerplaats worden al rommelmarkten gehouden en deze markten trekken bij mooi weer veel belangstellenden. Daarnaast bepleit Natuurlijk Belang rondleidingen door het prachtige natuurgebied. Jaarlijks kunnen er twee en misschien wel drie natuurwandelingen worden uitgezet met toelichtende bordjes, opdat wandelaars optimaal kunnen genieten.
Natuurlijk Belang is dus VOOR deze kleinschalige mogelijkheden bij de Ouderkerkerplas.

VVD: EENS

Evenementen voor en door bewoners horen bij een levendige gemeente. Recreatie en toerisme kunnen nog belangrijkere dragers van de lokale economie van Ouder-Amstel worden. De Ouderkerkerplas is een recreatiegebied. De VVD wil aan de Ouderkerkerplas meer recreatie mogelijk maken, door bijvoorbeeld een mooie horecagelegenheid met terras aan het water of ligbedden. Als VVD willen we een gevarieerd aanbod in evenementen aan de Ouderkerkerplas. Daaronder vallen evenementen voor gezinnen, ouderen en jongeren. Voor jongeren is nu vaak nog weinig vermaak binnen de gemeente te vinden. Ontmoetingsplaatsen voor de jeugd zijn niet meer aanwezig in de gemeente en vermaak voor jongeren moet volgens ons uit meer bestaan dan alleen sport. Incidentele dancefeesten zijn daarom voor ons een prima invulling.
Langdurige evenementen zijn volgens ons minder geschikt omdat hiermee de recreatiemogelijkheden van anderen beperkt worden. Je moet wel op een zonnige dag nog gewoon kunnen komen zwemmen en picknicken!

CDA:  EENS

Met de stelling kan het CDA het eens zijn, maar alleen onder scherpe voorwaarden.
We hebben de natuur, waar de Ouderkerkerplas een mooi voorbeeld van is, als 'rentmeesters' in bruikleen gekregen om weer door te geven aan de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.
Naast natuur heeft de Ouderkerkerplas een belangrijke recreatieve functie voor onze inwoners. Het CDA is voor evenwicht tussen recreatie en natuur. Het bestaande evenementenbeleid voor de Ouderkerkerplas biedt daar voldoende ruimte voor. Binnen het bestaande beleid is volgens het CDA ruimte voor nieuwe initiatieven van inwoners en bedrijven die passen in een recreatief gebied als de Ouderkerkerplas, maar geen afbreuk doen aan het natuurlijke leefmilieu van het gebied en het woongenot van de omgeving. In het algemeen denken wij dan meer aan kleinschalige dan grootschalige activiteiten.
Met betrekking tot dancefestivals is het CDA duidelijk. Het eendaagse evenement met de randvoorwaarden zoals in het huidige evenementenbeleid vastgesteld, is toegestaan. Uitbreiding en verruiming daarvan zijn voor het CDA niet bespreekbaar.

GroenLinks: ONEENS

GroenLinks wil geen extra evenementen bij de Ouderkerkerplas. Wij willen geen extra belasting van natuur en milieu en we willen het huidige evenementenbeleid eerst uitproberen en evalueren.
GroenLinks heeft in deze collegeperiode sterk aangedrongen op een evenementenbeleid, juist om grip te krijgen op zowel de aard en omvang van de evenementen als de voorwaarden waaronder evenementen kunnen plaatsvinden. Dit beleid is vorig jaar vastgesteld en ingegaan. Het is belangrijk dit eerst een tijd te volgen en goed te evalueren. Daarnaast wil GroenLinks sowieso geen extra evenementen bij de Ouderkerkerplas om het evenwicht tussen natuur, milieu en recreatie in stand te houden. We moeten voorzichtig omgaan met de flora en fauna en zowel het groen als de bodem de kans geven zich na een festival te herstellen. Evenementen kunnen ook alleen onder strikte voorwaarden en met beschermende maatregelen plaatsvinden. Deze voorwaarden en maatregelen gaan over veiligheid, gezondheid, verkeer en vervoer en geluid, maar ook over de bescherming van de flora en fauna. En niet in de laatste plaats moeten er voorwaarden gesteld worden met betrekking tot milieu en duurzaamheid. 

Ouder-Amstel Anders: EENS

Ouder-Amstel Anders is voor meer evenementen bij de Ouderkerkerplas. Maar dan wel kleinschalige evenementen. Wat dat betreft kan er genoeg, maar gebeurt er te weinig.
Spieren voor spieren/Spierathlon en de opblaasbare waterspeeltuin zijn de enige activiteiten tot nu toe. Altijd in aanwezigheid van de ouderwetse Pipo-wagen 'Gewoon Geluk!' waar de bezoekers heerlijke hapjes en drankjes kunnen nuttigen.
Maar er kunnen meer kleinschalige activiteiten georganiseerd worden, denk aan beachvolleybal, een vliegerfestijn of zandsculptuur-wedstrijd. Evenementen waar onze eigen inwoners iets aan hebben en van kunnen genieten.
Wij hebben ons er de afgelopen raadsperiode hard voor gemaakt dat er geen grote evenementen bij de Ouderkerkerplas komen als de gevolgen voor de natuur niet duidelijk in kaart zijn te brengen en inwoners er overlast door ervaren. Wat ons betreft vinden deze evenementen ook niet plaats in het broedseizoen. Daar moet zorgvuldig mee om worden gegaan. Wij zijn blij dat de gemeente een evenementenbeleid heeft, maar naar onze mening kan daar nog wel het een en ander aan verbeterd worden.
De Ouderkerkerplas is een uniek gebied dat wij moeten gebruiken en koesteren op de juiste manier.

PvdA: ONEENS

De Ouderkerkerplas is een belangrijk natuur- en recreatiegebied. De PvdA wil het huidige karakter van dit gebied behouden. We zijn niet tegen evenementen in dit gebied, maar als er een evenement plaats vindt dan moet dit een kleinschalig evenement zijn.