• Bestuur AGV (archieffoto uit 2018)

    Waterschap AGV

Informateur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengt verslag uit

REGIO Op maandagavond 8 april heeft Emile Jaensch, informateur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verslag uitgebracht van zijn gesprekken met de 11 fracties van het nieuwe Algemeen bestuur. Jaensch adviseert dat de VVD als grootste partij het initiatief zou moeten nemen om te komen tot een coalitie van VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd, met een breed gedragen coalitieakkoord. De taken van Jaensch worden nu overgenomen door formateurs Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) en Ruud Grondel (Water Natuurlijk).

In zijn advies aan het Algemeen bestuur bekeek Jaensch de verkiezingsuitslag van 20 maart, de opdracht die er volgens hem ligt voor het nieuwe bestuur en de opgaves waar het waterschap voor staat. Zijn opdracht was om 'te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een stabiel college en een consistent collegeprogramma dat kan rekenen op een breed draagvlak in het Algemeen bestuur.' De verkiezingen leverden volgens de informateur een uitslag op, waarbij om tot een meerderheid te komen, ten minste vier partijen de coalitie zouden moeten vormen.

Volgens Jaensch staat het waterschap voor een zware inhoudelijke opgave. Daarom adviseert hij op basis van zijn gesprekken met de fracties, dat een krachtig bestuur van vier leden van het Dagelijks bestuur de kar moet gaan trekken. Daarnaast stelt Jaensch vast dat draagvlak voor zowel natuur, stad als landbouw geborgd dient te worden. En uiteraard dient de coalitie over tenminste een meerderheid van de zetels te beschikken. De informateur adviseert dat de coalitie in de kern gevormd wordt door vier partijen die een bestuurder leveren. Jaensch stelt op basis van zijn verkenning voor dat VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd een coalitie kunnen gaan vormen.

OPDRACHT VOOR HET BESTUUR Over de opdracht voor het bestuur wees Jaensch op de veranderende samenleving en het daarmee veranderen van het bestuur. Het waterschap kan volgens zijn analyse bijna geen beslissing meer nemen zonder daarin samen te werken met andere organisaties. Deze ontwikkelingen verbreden volgens hem het gesprek binnen het waterschap. Dat vraagt volgens Jaensch om een Dagelijks bestuur waarin tenminste de volgende kenmerken zijn geborgd:

•         Ervaring met aansturing van een organisatie die staat voor complexe maatschappelijke uitdagingen en omvangrijke assets;

•         Het Dagelijks bestuur moet een hecht collectief vormen om ook een professioneel en betrouwbare samenwerkingspartner te zijn;

•         In staat om bruggen te slaan met de partners;

•         Beschikbaarheid, met inachtneming van de intensievere taak.

Alle 11 delegaties van de partijen hebben bij de informateur een lijst met ontwikkelingen en prioriteiten voor een collegeprogramma op hoofdlijnen ingebracht. Opgaves die Emile Jaensch aan de formateurs wil meegeven zijn: de veranderende rol van het waterschap, klimaatverandering, omgevingsvisies en de invoering van de Omgevingswet in 2021 en digitalisering.