• De Amstelbocht

Schaatsen bij de Amstelbocht

OUDERKERK De Jaap Edenbaan wordt op zaterdag 12 oktober weer geopend en op die dag starten ook weer de jeugdschaatstrainingen die De Amstelbocht daar van 16.55 tot 17.55 uur (samen met andere schaatsverenigingen) tot maart 2020 geeft.
Er zijn daarvoor nog plaatsen beschikbaar. Er worden ook nog ouders gezocht die jeugdschaatsbegeleider willen zijn. Aanmelden kan via de website van De Amstelbocht onder het kopje schaatsen/jeugdschaatsen/ inschrijving. (EllyBosman@planet.nl).

Wie geïnteresseerd is om als gevorderde schaatser aan te sluiten bij de trainingsgroep of als recreant wil schaatsen, kan zich opgeven via de website aanmelden voor de trainingsgroep (dinsdag-, woensdag- of vrijdagavond) of de recreantentraining (donderdagavond).

CLUBKAS De vereniging neemt opnieuw deel aan de Rabobank Clubkascampagne om een bijdrage te kunnen ontvangen voor de vervanging van de keuken van de kantine. Wie de vereniging een warm hart toedraagt, kan als lid van RABO-bank tot 12 oktober maximaal twee stemmen uitbrengen op De Amstelbocht, via www.rabo-clubsupport.nl