Voorkom werkstressverzuim met duurzame inzetbaarheid

13-02-2020, 11:21 |Van onze partner

In november 2019 publiceerde TNO cijfers over werkdruk onder de Nederlandse beroepsbevolking. Daaruit blijkt dat maar liefst 1,3 miljoen werknemers kampt met burnout-klachten. Om de werkstress te verlagen vindt maar liefst 45 procent van alle werknemers dat er directe maatregelen nodig zijn. Dat hoge percentage is absoluut niet zonder reden als je de jaarlijkse kosten veroorzaakt door stress op de werkvloer in ogenschouw neemt. In 2018 kostte dit de samenleving een slordige 2,8 miljard euro. Weet u als werkgever hoe u werkgerelateerde stress kunt tegengaan en waar u op moet letten? Advisering en verzuimbegeleiding door de gecertificeerde arbodienst Preventix biedt uitkomst.

Aandacht broodnodig
Kosten en problemen lopen alleen maar verder op zonder verandering en zonder grote aandacht voor werkstress. Als werknemers vanwege hun klachten thuis komen te zitten, krijgen collega’s op de werkvloer extra werk te doen. Dat heeft het negatieve effect dat werkgerelateerde stress wordt doorgegeven en er een vicieuze cirkel ontstaat. De afgelopen decennia is veel literatuur verschenen over werkstress. Maar het toepassen van al die min of meer wetenschappelijke bevindingen blijkt in de praktijk een moeilijke zaak. In het boek Fokking Druk legt de psycholoog Thijs Launspach uit hoe het komt dat we onszelf tegenwoordig vaak over de kop werken en wat daaraan te doen is. Een van zijn adviezen is om het verschijnsel burn-out bespreekbaar te maken. Dat is gezien de schrijnende cijfers broodnodig al was het alleen maar vanwege het menselijke aspect en de financiële consequenties van werkstress.

Werkstress voorkomen
Om werkstress te voorkomen is het belangrijk om goed te weten hoe deze vorm van stress wordt veroorzaakt. Onderzoek toont aan dat er veel oorzaken zijn voor stress op de werkvloer. Van alle werknemers geeft 23% aan het slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag buiten de organisatie, 38% heeft het over te hoge taakeisen en 44 procent ervaart op het werk weinig autonomie. Drie miljoen werknemers hebben behoefte aan maatregelen tegen werkgerelateerde stress. Om deze veel voorkomende vorm van stress tegen te gaan, heeft 33 procent van de werkgevers een aanspreekpunt voor haar medewerkers. Zo’n 43 procent voert veranderingen door in de werksituatie en 55 procent geeft werknemers meer ruimte.

Effectief preventiebeleid
Als werkgever hebt u een rol in het herkennen van de signalen van stress. U dient een luisterend oor te bieden, samen mogelijkheden voor oplossingen te bedenken en daar ook wat mee te doen. Professionele steun is noodzakelijk bij ernstige klachten, bijvoorbeeld van een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige of een gecertificeerde arbodienst. Maar het voorkomen van verzuim is nog belangrijker. Uw werknemers zullen minder verzuimen als u een degelijk preventiebeleid voert. Met een aanpak die is gericht op de mogelijkheden in plaats van op de beperkingen helpt Preventix u dit te bereiken. De focus ligt hierbij op duurzame inzetbaarheid: maatregelen om de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers te bevorderen met als resultaat een betere productiviteit, meer werkplezier én minder ziekteverzuim.

Kwalitatief goed maatwerk
Komt het toch tot verzuim? Dan zet Preventix meteen alles in op een snelle terugkeer naar de werkplek. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit medewerkers ondersteunt in hun herstelproces. Een vaste re-integratie-adviseur of bedrijfsarts biedt uw onderneming (preventief) maatwerk van uitstekende kwaliteit.