• alzheimercentrum.nl

Nienke Scheltens te gast bij Alzheimer Café

OUDER-AMSTEL Alzheimer Café Amsterdam – Oost / Diemen / Ouder - Amstel is dinsdag 10 maart gewijd aan de verschillende verschijningsvormen van de ziekte van Alzheimer. Gastspreker is Nienke Scheltens.

Alzheimer uit zich bij iedereen op een andere manier, want mensen zijn uniek. Nienke Scheltens, neuroloog en als onderzoeker verbonden aan het Alzheimercentrum
Amsterdam UMC locatie VUmc, komt vertellen over de onderzoeken die zij de afgelopen jaren heeft gedaan naar deze verschijningsvormen.
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die op de één of andere manier te maken hebben met dementie: mensen met dementie en hun partners, familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners en andere geïnteresseerden.
Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-avond plaats (behalve in juli en augustus), waarin iedere keer een ander thema wordt besproken en ruimte is voor ontmoeting met anderen en uitwisseling van ervaringen.
Locatie: Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam – Oost. Het Alzheimer Café is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en is rond
21.30 uur afgelopen. De toegang is gratis.