• Anne-Mei The.

    tao-of-care.nl

Anne-Mei the spreekt bij Alzheimer Café

OUDER-AMSTEL Het Alzheimer Café Amsterdam – Oost / Diemen / Ouder - Amstel staat dinsdagavond 8 oktober in het teken van 'Tao of Care'. Gastspreker is prof. mr. dr. Anne-Mei The.

TAO OF CARE Prof. Anne-Mei The, de grondlegger van 'Tao of Care', heeft jarenlang antropologisch onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Uit dit grondig onderzoek is de Sociale Benadering Dementie (SBD) voortgekomen, een benadering die zich niet alleen richt op de medische aspecten van dementie, maar vooral ook op de impact die dementie heeft op het persoonlijk leven van mensen en hun naasten.
Op deze avond komt The zelf vertellen over dit onderzoek en op welke manier deze benadering op tal van plekken wordt toegepast. The is bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef onder meer het boek 'Dagelijks leven met dementie – een blik achter de voordeur'.

TREFPUNT Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die op de één of andere manier te maken hebben met dementie: mensen met dementie en hun partners, familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners en andere geïnteresseerden. Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-avond plaats (behalve in juli en augustus), waarin iedere keer een ander thema wordt besproken en ruimte is voor ontmoeting met anderen en uitwisseling van ervaringen.

Locatie: Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam – Oost. Het Alzheimer Café is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. De toegang is gratis.