• Archief

Nieuwe regels woningmarkt

OUDER-AMSTEL Met een serie verordeningen probeert het college het functioneren van de lokale woningmarkt te verbeteren. Want die staat stevig onder druk. Zo zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning opgelopen tot 12 jaar, terwijl vrijesectorwoningen en koopwoningen nauwelijks meer betaalbaar zijn.

De voorstellen aan de raad houden onder andere in dat vanaf 1 januari 2020 leegstand gemeld moet worden en er komen nieuwe regels voor vakantieverhuur en bed&breakfasts. Voor alle komende woningbouwprojecten wordt uitgegaan van 30% sociale huur.

EISEN De (grond)eigenaren van De Nieuwe Kern (DNK) en Entrada hadden al geageerd tegen de lange periode waarover de huur van sociale en middeldure huurwoningen laag moet worden gehouden. Het college heeft daarop de ‘instandhoudingstermijn’ voor middeldure huur in het voorstel verlaagd naar 15 jaar. De termijn voor nieuwe sociale huurwoningen blijft 25 jaar. Een inspreker namens een van de ontwikkelaars van DNK benadrukte tegenover de commissie Ruimte nog maar eens dat beleggers afhaken als de eisen te streng zijn.

SOCIALE HUUR Voor de Zonnehof is met de ontwikkelaar destijds 20% sociale woningbouw afgesproken. De huren blijken nu boven de € 720 uit te komen, net te hoog voor huurtoeslag. Hier werd verder niet op ingegaan omdat de portefeuillehouder niet aanwezig was. Maar er is wel lering uit getrokken, getuige ook de nieuwe bepaling van 30% sociale woningbouw. Over ‘scheefwonen’ wil de commissie nog eens apart praten. De keerzijde is dat de privacy in het geding kan komen.

JONGEREN De doelgroepenverordening is alleen voor inkomendsdoelgroepen. Die leent zich niet om speciale mogelijkheden voor jongeren - of starters, of ouderen - te scheppen. Maar de wethouder zegde toe, bij alle komende projecten steeds te zullen kijken hoe zo goed mogelijk kan worden gebouwd voor deze groepen. Overwogen kan worden om ‘oudere jongeren’ die nog steeds thuis wonen, extra punten te geven zodat ze sneller op eigen benen kunnen staan. Ze zal onderzoeken of aan bepaalde categorieën een extra inschrijvingsduur kan worden toegekend. Ook wil de commissie kijken naar een lagere inschrijvingsleeftijd - hoewel de meesten ‘inschrijving bij de geboorte’, zoals ooit gebruikelijk was, wat aan de vroege kant vonden.

Marion Kiewik