• Woningen in De Zonnehof

    Marcella van Tol

Natuurlijk Belang: "Zonnehof extreme huurprijzen"

DUIVENDRECHT Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in de Zonnehof te hoge huurprijzen. Dit stelt de politieke partij Natuurlijk Belang. De partij pleit voor het opheffen van de servicekosten.

'"Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in de groene Zonnehof, heeft de gemeenteraad gevraagd om sociale huur- en starterswoningen. Het moest betaalbaar zijn voor onze eigen inwoners. Als gemeenteraad moesten wij geloven dat de afspraken die toen gemaakt zijn tussen Syntrus Achmea en bouwbedrijf De Nijs met wethouder De Maa (GroenLinks), nagekomen zouden worden. "Vertrouwen op de blauwe ogen, werd er gezegd". De grond is voor nagenoeg niets weggeven aan de ontwikkelaars. Helaas lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren. Want er zijn huurprijzen van 720 euro tot 1925 euro exclusief servicekosten", zegt Natuurlijk Belang. "Door de bijkomende servicekosten van 55 euro per maand is het niet mogelijk voor deze woningen om huurtoeslag aan te vragen (bron: hureninparkzonnehof.nl). Mensen met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor deze woningen terwijl dat wel de bedoeling was. Natuurlijk Belang heeft vragen gesteld aan het college, en wij hopen dan ook dat de servicekosten gaan verdwijnen. Zodat er wel degelijk mensen met een laag inkomen hier kunnen wonen. Want er zijn wel afspraken gemaakt hierover met de bouwer en verhuurder."