• Het Centrumplan omvat, behalve 't Kampje, ook de Kerkstraat, de Dorpsstraat en 't Haventje.

    Marion Kiewik

Centrumplan: wat wilt ú?

OUDERKERK Een ‘Ideeënmarkt Centrumplan’ op het Kampje. Iedereen is welkom op 20 september. Heb je als Ouderkerker ideeën of wensen over de inrichting van het centrum, dan is dit de gelegenheid om die onder de aandacht te brengen.

“Hoe wil je dat je kinderen hier straks wonen en leven?” Johan Vellinga van Início hoopt dat veel dorpelingen daarover nadenken en zich laten horen. “Wat vind je belangrijk voor de toekomst; bijvoorbeeld of het centrum verkeersluw moet zijn of niet. Want de wereld verandert en misschien gaat het autogebruik wel afnemen. Over dat soort zaken moeten we nadenken.” Início is het bureau waarop afgelopen maart de keuze viel om het participatieproces Centrumplan te begeleiden.

PROCES In mei ging de werkgroep Co-creatie Centrumplan van start. Sindsdien zijn er een stuk of vijf bijeenkomsten geweest. Die gingen voornamelijk over het participatie- of co-creatieproces, over de wijze waarop je ervoor kunt zorgen dat alle inwoners zich uitgenodigd voelen om kenbaar te maken wat ze willen. “De werkgroepleden zijn allen betrokken burgers en ondernemers. Logisch dus dat er ook wel eens een persoonlijke mening over het centrum op tafel komt. Maar daar zitten we nu niet voor. De ideeënmarkt is dé plek waar zij - én hun achterban - zich over de inhoud kunnen uitspreken.”

AFSPIEGELING De 20-25 leden van de werkgroep zijn geselecteerd uit de circa 50 aanmeldingen die binnenkwamen op die dag in maart bij de grote bijeenkomst in de Amstelkerk. Om een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking te krijgen heeft Início gekeken of een kandidaat in of buiten het centrum woont, welke leeftijd hij of zij heeft, wie de achterban is - voor zover dergelijke informatie bekend was. Later is de werkgroep nog uitgebreid met twee jeugdige inwoners. “De jeugd roert zich stevig. Ik ben heel blij met de jongeren in de werkgroep.”

AMBITIES “Op 20 september gaan we dus ideeën uitwisselen, naar elkaar luisteren. Alle inbreng gaan we met de werkgroep analyseren, en daar zullen ‘grote gemene delers’ uit komen, gedeelde waarden of ambities. Maar ook meningen die botsen, minderheidsstandpunten. Het is aan de werkgroep om een zo goed mogelijk beeld neer te leggen. En als er belangrijke kwesties zijn waar je verschillend naar kunt kijken, dan moeten we die nogmaals aan de inwoners voorleggen. Dat zou kunnen in de vorm van een digitale enquête - een praktische, laagdrempelige manier. Maar je kunt ook denken aan nog zo’n bijeenkomst als in de Amstelkerk. En vervolgens is de keuze aan de politiek: het college van B&W en de gemeenteraad.”

PLANNING Aanvankelijk was de planning om het ‘ambitiedocument’ gereed te hebben na de zomer. “Het proces bleek meer tijd te kosten, we koersen nu op begin volgend jaar. We willen het goed doen.” Vellinga besluit met een oproep aan alle Ouderkerkers: “Ga met elkaar in gesprek. We hebben het hier wél over een prachtig stukje Nederland, over cultureel-historisch erfgoed met landelijk belang.”

Ideeënmarkt Centrumplan, Kampje, 20 september, 16 tot 20 uur.

Marion Kiewik