• Marion Kiewik

Werkgroep Openbare Ruimte Ouder-Amstel: lange adem

DUIVENDRECHT In haar bijna vijftigjarig bestaan heeft de werkgroep Openbare Ruimte al heel wat successen in de annalen kunnen bijschrijven. Deze werkgroep bestaat uit betrokken inwoners die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over het woon- en leefmilieu in Duivendrecht. De groep wordt gefaciliteerd door welzijnsorganisatie Coherente en kan altijd extra denkkracht gebruiken.

Marion Kiewik

“We zitten in een spannende fase!” Jan Hesterman kijkt, net als de anderen van de werkgroep, vol verwachting uit naar goedkeuring door B en W: een kunstwerk dat de sporthal van het Dorpshuis, ook wel genoemd ‘de grijze doos’, moet verlevendigen. Het was een idee van de werkgroep, dat samen met de kunstenares en de gemeente is uitgewerkt. Wordt het ontwerp binnenkort in orde bevonden, dan kan de kunst begin 2019 worden geplaatst. “Dat wordt de kers op de taart na het langdurige proces om het Dorpsplein opgeknapt te krijgen.”

WOONERVEN Mieke Kouwenberg is opgelucht dat dezer dagen de 15-kilometerborden op de woonerven worden aangepast. De onderborden die na jarenlange inspanningen in april verschenen, bleken tot misverstanden te leiden. “Enkele inwoners en de werkgroep hebben er hard aan getrokken om alsnog de veel duidelijker wettelijke verbodsborden - rond, wit met rode rand - te krijgen.”

ENTRADA Over de bouwplannen op Entrada heeft de werkgroep al vaker gepubliceerd. Dit is het aandachtsgebied van Roland Vallentin. “Het kan een impuls geven aan de lokale middenstand. Maar de plannen zijn te omvangrijk, de bouw wordt dicht en hoog en een gemeentelijke visie ontbreekt. Wij willen een mooie wijk waar het prettig wonen is, en waar sociale samenhang kan ontstaan. De schaal moet aansluiten bij die van Duivendrecht. Wij hebben onze analyses besproken met gemeenteambtenaren en raadsleden, en het concept-raadsbesluit weten om te vormen.”

EN VERDER… Dat brengt Hesterman op de renovatie van de stationsomgeving Van der Madeweg. “Sinds 2012 hebben we achter de schermen veel werk verzet.” Naar verwachting volgt de uitvoering in 2019. Edzard Lisser verhaalt hoe de werkgroep de vervuiling in Duivendrecht in kaart heeft gebracht. “Binnenkort presenteren we een plan aan B en W. Het kan worden gefinancierd uit een potje van de rijksoverheid: Schoon Nederland. Wanneer het bestuurlijk besluit is genomen, komen er meer afvalbakken en vooral komt er meer aandacht voor het schoonhouden van het dorp. We hebben ook een schouw gehouden in verband met de verlichting in tunneltjes en doorgangen. Dat is een project van de lange adem - je hebt in dit gebied te maken met veel grondeigenaren.” Kouwenberg legt zich toe op de fiets-infrastructuur. “De afgelopen jaren is veel verbeterd. Maar met de krappe boogstraal bij de Duivendrechtse Brug zijn we al sinds 2006 bezig…”

WAARDERING Wietske Dikkers van Coherente vindt het mooi om te zien hoe je samen met bewoners iets kunt bewerkstelligen. “We zouden graag meer inwoners bij de werkgroep betrekken. Dat hoeft geen continue bezigheid te zijn, het is ook prachtig als mensen hun kennis ad hoc willen inzetten. De gemeente vraagt ons met enige regelmaat om advies, momenteel bijvoorbeeld over het openbaar groen. Dat ervaren we als impliciete waardering voor ons werk.”