• Pixabay

Werk aan openbare ruimte Zonnehof

DUIVENDRECHT Met de herinrichting van de openbare ruimte in het gebied de Zonnehof in Duivendrecht wordt deze maand een begin gemaakt. De firma Nijs is afgelopen zomer begonnen met de bouw van 129 woningen in de Zonnehof. Inmiddels is ook de aanbesteding voor herinrichting van de openbare ruimte afgerond. De gemeente heeft aan twee aannemers opdracht verleend om de uitvoering te verzorgen. Dolmans Landscaping Group Wieringen Prins gaat de groenvoorzieningen en het straatmeubilair verzorgen en aannemingsbedrijf J. van Ingen legt de wegen en overige verhardingen aan. De werkzaamheden worden vanaf begin dit jaar gefaseerd uitgevoerd.  

Om de woningbouwontwikkeling in de Zonnehof mogelij te maken, zijn 81 bomen gekapt. Voor de herinrichting van de openbare ruimte moeten ook nog bomen worden gekapt. De vergunning hiervoor is in maart 2018 verleend. Het is volgens de gemeente Ouder-Amstel niet haalbaar om deze bomen te compenseren met herplant van nieuwe bomen in het gebied. Daarom wordt gewerkt met een zogenaamde financiële compensatie. Er is een traject opgezet met een vertegenwoordiging van Zonnehofbewoners om te kijken hoe dit bedrag ingezet kan worden voor groencompensatie. Deze bewoners hebben aangegeven dit bedrag in te willen zetten voor het natuurvriendelijk maken van de oever van de Kloostersingel. Dit ontwerp wordt nu uitgewerkt. Binnenkort worden ook de bewoners van de Begoniastraat door de gemeente uitgenodigd voor een bewonersavond zodat ook zij hun mening kunnen geven over de plannen.