• Amsterdamse Bos.

    Rosanne Kok

Weekje rust door onderhoud Buitenveldertbaan

OUDER-AMSTEL Bewoners van gebieden onder de aan- en uitvliegroutes van de Buitenveldertbaan krijgen een weekje rust. De baan is momenteel tot en met 21 juli buiten gebruik vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Mogelijk blijft de lucht niet helemaal vrij van vliegtuigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan vaker gebruik worden gemaakt van de Schiphol-Oostbaan, bijvoorbeeld bij minder goed zicht en buien in de omgeving van de luchthaven. Bij gebruik van de Oostbaan volgen vliegtuigen voor een deel dezelfde vliegroutes als voor de Buitenveldertbaan.

SCHOONGEMAAKT De werkzaamheden betreffen regulier onderhoud aan de baan zelf, taxibanen, markering en verlichting. Dit gebeurt gelijktijdig om de onderhoudsperiode zo kort mogelijk te houden. Tijdens het werk wordt rubber afkomstig van vliegtuigbanden van de baan verwijderd. Lampen worden schoongemaakt en indien nodig vervangen. Tevens wordt op verschillende plekken het asfalt gerepareerd. Afwateringsgoten krijgen een schoonmaakbeurt en baanmarkeringen worden bijgewerkt, zodat die goed zichtbaar blijven.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), oftewel het informatie- en klachtencentrum van Schiphol, via 020-6015555 of de website.