• Betere afvalscheiding en meer service, onder andere door verruimde openingstijden van de milieudepots

    Marion Kiewik

We gaan weer GFT scheiden, tarieven gaan omhoog

OUDER-AMSTEL Binnenkort valt ie op de mat: een brief van de gemeente over de nieuwe, gescheiden, GFT-inzameling. Allereerst bij de laagbouwwoningen. Die krijgen straks per huishouden een GFT-bak. Bij de hoogbouw komen, in de openbare ruimte, bakken te staan in de buurt van de entree.

Marion Kiewik

AFVALSCHEIDING Afvalinzameling en -scheiding, GFT (groente-, fruit- en tuinafval). De laatste van een serie onderwerpen in zijn portefeuille waarmee Axel Boomgaars kennismaakt in zijn huidige functie. Sinds afgelopen mei is hij wethouder voor onder meer milieu en duurzaamheid in Ouder-Amstel. Voorheen raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks in Amstelveen.

KLIKO Boomgaars: “De bewoners van de laagbouw krijgen de keuze uit een GFT-container, een soort kliko, van 140 of 240 liter. Het ligt in de bedoeling die eens per twee weken te legen, in de zomermaanden juni tot en met augustus eens per week. De bakken bij de hoogbouw worden wekelijks geleegd. We willen dit invoeren gedurende het eerste kwartaal 2019.”

SERVICE Aan de inzameling van restafval in ondergrondse containers verandert niets, ook voor PMD (plastic, metaal en drinkpakken), papier, glas en textiel blijft alles bij het oude. Alleen de GFT-inzameling wordt anders. “Wat ook verandert, en vooral verbetert, is dat we eens per kwartaal gratis grofvuil gaan ophalen. In de wijken komen groendepots voor tuinafval. En de openingstijden van de milieudepots worden ruimer. Met deze service hopen wij het voor de inwoners gemakkelijker te maken hun afval te scheiden bij de bron.”

AMBITIES We zullen wel moeten met z’n allen. De gemeente heeft duurzaamheidsambities, ingegeven door overheidsbeleid. En door financiële sancties. “De landelijke doelstelling is 75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner, te bereiken tussen 2020 en 2025. Tenslotte moeten we in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te stimuleren gaat de rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval binnenkort sterk verhogen.”

AFVALSTOFFENHEFFING Om die reden, en om de verbeterde service te bekostigen, komt er voor de bewoners van Ouder-Amstel een verhoging van de afvalstoffenheffing aan. “Die zal verschillen voor een- en meerpersoonshuishoudens, maar komt gemiddeld neer op 90 euro per jaar.” Boomgaars wijst erop dat Ouder-Amstel verreweg het laagste tarief van de regio heeft: €186 voor een meerpersoonshuishouden tegenover €284 in Amstelveen en zelfs €375 in Diemen. “Ons tarief gaat dus naar een gemiddeld niveau.”

DUURZAAMHEID Toch jammer dat er bij de overgang naar het systeem met ondergrondse containers in 2013 voor is gekozen om GFT-scheiding los te laten. Ouder-Amstel had destijds een bovengemiddeld hoog scheidingspercentage. “Men heeft toen, naast het kostenaspect, gekozen voor gemak: alles in één zak. En er was, ook landelijk, discussie over de meerwaarde van GFT-scheiding voor duurzaamheid. Dat pleit is nu wel beslecht. Bovendien is het verbranden van restafval heel veel duurder geworden. Dus, hoe meer je scheidt, des te lager kan je afvalstoffenheffing zijn. Maar uiteindelijk doe je dit allemaal voor een betere leefomgeving, voor jezelf en voor degenen die na jou komen.”