VVD wil Kerkbrug openhouden voor auto's

OUDERKERK Afgelopen week zijn de plannen voor 't Kampje en de Kerkbrug in Ouderkerk aan de Amstel besproken in de raadscommissie als onderdeel van het Centrumplan. Namens de ondernemers sprak Hans Out in bij de commissie om te pleiten voor een snelle oplossing voor de Kerkbrug, bijvoorbeeld een stoplicht om de doorstroom te verbeteren. De VVD onderstreept het belang van het openhouden van deze brug voor auto's

VVD lijsttrekker Barbara de Reijke licht toe: "Voor ons staat vast dat de Kerkbrug open moet blijven voor auto's, maar tegelijkertijd willen we ook een veilige fietsroute hebben. Ook mijn eigen kinderen fietsen vaak over de brug. Dat de brug op bepaalde tijden nu afgesloten is voor auto's vinden we prima. Maar de brug moet daar buiten nog wel steeds begaanbaar blijven voor auto's. Het is essentieel voor bewoners en ondernemers dat zij met de auto bereikbaar blijven."

Deze maand staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad omdat het College van B&W extra budget vraagt voor de uitwerking van dit deel van het centrumplan. Er wordt voorgesteld om hiervoor een extra project te starten voor het verkeer over de Kerkbrug en Kerkstraat. De doelstelling is het doen van onderzoek naar de gevolgen van het geheel of gedeeltelijk sluiten van de Kerkstraat en Kerkbrug voor gemotoriseerd verkeer. De VVD vindt dat het afsluiten geen doelstelling moet zijn, maar dat het onderzoek zich moet concentreren op de vraag hoe de veiligheid verbeterd kan worden en tegelijkertijd de brug ook toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer.

"De hulpdiensten moeten ook over de brug kunnen blijven gaan", vervolgt De Reijke (VVD). "Het is eerder voorgekomen dat de brug afgesloten was en er bij de Jan Hekmanschool een incident was waar snel de hulpdiensten bij moesten komen. Het duurde hierdoor extra lang voor de ambulance er was. Ook dat levert dus een onveilige situatie op. De VVD wil de brug daarom openhouden voor auto's en dat het onderzoek zich richt op andere manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren."

De verantwoordelijk wethouder heeft tijdens de commissievergadering aangegeven deze optie nu alsnog mee te nemen in het project.