• Fractievoorzitter van de VVD Ouder-Amstel Barbara de Reijke bij het terrein van De Nieuwe Kern waar 4.500 woningen gebouwd zullen gaan worden.

    T. van Houts

VVD: 'Alleen bouwen met voldoende investeringen in voorzieningen'

OUDER-AMSTEL Het aantal woningen in Ouder-Amstel groeit de komende tijd fors als de plannen die nu op tafel liggen allemaal doorgaan, zoals De Nieuwe kern en de plannen op kantoorterrein Entrada. De komende commissievergadering wordt de ontwikkeling van de Nieuwe Kern besproken. De VVD in Ouder-Amstel wil dat deze alleen doorgaat als er ook voldoende geïnvesteerd wordt in voorzieningen als scholen, sportvelden en de verkeersdoorstroming.

De behoefte aan woningen in de regio Amsterdam is groot. Er wordt dan ook gewerkt aan allerlei bouwplannen. Ook in Ouder-Amstel is dat te merken. Vooral in en rondom Duivendrecht zijn grote plannen. In het gebied Amstel-Arena, waaronder ook De Nieuwe Kern valt, staan in totaal zelfs 20.000 tot 35.000 nieuwe woningen gepland. Zo zijn in de stedenbouwkundige visie voor het Entrada-terrein, die onlangs gepresenteerd werd in de gemeenteraad, 1.075 woningen opgenomen. De VVD in Ouder-Amstel stelt grote vraagtekens bij het aantal woningen in dit laatste plan. Fractievoorzitter Barbara de Reijke: "Het is goed dat er gebouwd gaat worden. Ook onze eigen jongeren bijvoorbeeld, die geboren en getogen zijn in Ouderkerk of Duivendrecht kunnen nu niet terecht. Voor hen is het heel belangrijk dat er betaalbare woningen bijgebouwd worden. Maar we moeten wel zorgen dat we als gemeente tegengas blijven geven aan de projectontwikkelaars. De woningdichtheid van het Entrada-terrein is bijvoorbeeld veel te hoog. Het is nu alleen nog een visie, maar daar is het laatste woord nog zeker niet over gezegd."

De VVD wil daarnaast dat voldoende rekening gehouden wordt met alle voorzieningen die voor die nieuwe bewoners nodig zijn, zoals scholen, sportvelden en de verkeersdoorstroming. Kandidaat raadslid Frans Slats: "Alleen het bouwen van woningen is niet genoeg. De mensen die er komen te wonen moeten ook eten, sporten en naar school. Hier moet nu al rekening mee worden gehouden anders wordt de druk op de bestaande voorzieningen te groot. De uitbreiding mag niet ten kosten van de huidige bewoners gaan".

In de commissievergadering wordt deze week de intentieverklaring tussen de gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam besproken waarin de samenwerking wordt vastgelegd en de ambities op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en functies.