• De bedreigde woningen in de Korenbloemstraat in Duivendrecht, met stijlkenmerken van de Amsterdamse School

    Marion Kiewik

Vrienden van Duivendrecht in actie voor Korenbloemstraat

DUIVENDRECHT In Duivendrecht is al dik een decennium een Stichting Vrienden actief. In al die jaren moesten de Vrienden heel wat keren in het geweer komen. De meest recente acties draaien om de Korenbloemstraat.

STOF September 2017: plotseling waaien er enorme wolken stof door de Korenbloemstraat in Duivendrecht. Tot ontzetting van de naaste en overburen heeft de nieuwe eigenaar, een projectontwikkelaar, de hand geslagen aan een rijtje historische arbeidershuisjes. Maar er was geen vergunning en het werk werd stilgelegd. Waarna het stof ook in figuurlijke zin opwaaide rondom de karakteristieke pandjes met Amsterdamse School-kenmerken.

LEEFBAARHEID Rikus Visser, woordvoerder van de ‘Korenbloemgroep’: ‘In mei zijn de huisjes opgekocht door een projectontwikkelaar en er waren geruchten. Uiteindelijk bleek dat er twee extra bouwlagen (inmiddels één) op de huisjes moesten komen. De bestaande vier woningen (voorheen acht) worden verbouwd tot twaalf appartementen. Dat gaat nog meer parkeerdruk opleveren dan we toch al hebben in dit smalle straatje. Wij maken ons ernstig zorgen over de leefbaarheid. We zijn niet tegen renovatie, maar die moet wel passen in het dorpse karakter.’

VERGUNNING De buurtbewoners zijn in eerste instantie nergens in gekend. Ze hebben zelf contact opgenomen met verantwoordelijk wethouder Barbara de Reijke, gepraat met de coördinerende ambtenaar, ingesproken bij de Welstandscommissie. Conclusie: de bouwvergunning zou passen ‘binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.’ Visser: ‘Maar op grond van het bestemmingsplan Duivendrecht kunnen B en W nadere eisen stellen aan de afmetingen van bouwwerken wanneer woon- en leefklimaat in de omgeving in het geding zijn.’

ERFGOED ‘Ook vanuit erfgoedperspectief verdienen de oude straatjes van Duivendrecht bescherming.’ Daarvoor gaat Niek Heering, voorzitter van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, regelmatig de barricades op - doorgaans in samenspraak met de Stichting Oud-Duivendrecht.

Vorige week sprak zij, evenals Visser, in bij de raadscommissie Ruimte en herinnerde hen aan de Erfgoedvisie uit 2016. ‘Daarin staat de dorpskern beschreven als een van de vier beschermingswaardige gebieden van Ouder-Amstel. Jammer genoeg zijn deze waarden nog niet verankerd in een welstands- of erfgoednota en wordt er nu gewerkt met verouderde uitgangspunten. Echter, ook hier hebben B en W formele mogelijkheden om de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de omgeving te waarborgen.’

PARTICIPATIE Samen met Chris van der Linden, lid van de ‘harde kern’ van de Vrienden, zet Heering de meest recente wapenfeiten op een rijtje. ‘Helaas gaat de gemeente heel wisselend om met participatie en communicatie. De nieuwe ontwikkeling van het Dorpsplein is in voortdurende dialoog gegaan - prima. Het Zonnehof daarentegen… En als je nu ziet wat er met de Korenbloemstraat gebeurt: totaal geen overleg! Dat strookt niet met het coalitieakkoord.’ Visser: ‘Wij hebben zelfs een lesje participatie gekregen van de gemeenteambtenaar. Die verzuchtte: Als we met iedereen moeten gaan praten… daar kunnen we niet aan beginnen, hoor.’

WELSTAND Heering vond de belangstelling vorige week bij de commissievergadering lauwtjes. ‘Tja, ze hebben momenteel natuurlijk nogal wat aan hun hoofd met Ouderkerk…’

Van der Linden: ‘Al door de vorige coalitie is toegezegd dat de Welstandsnota zou worden aangepast.’ Heering: ‘Wethouder Marian van der Weele van Erfgoedbeleid pakt dit nu als de wiedeweerga op. Wij kunnen alleen nog maar hopen dat dit geen gevalletje wordt van: als het kalf verdronken is, dempt men de put.’

NIEUWSBRIEF De Stichting geeft tweewekelijks een nieuwsbrief uit: ‘Drechtje spreekt’. De nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de stichting: http://www.vriendenvanduivendrecht.nl

Marion Kiewik