• eric hoenson

Voorrang bij Eigen Haard

Meer kans op sociale woning voor inwoners

OUDER - AMSTEL In de prestatieafspraken voor 2019 tussen de gemeente, Eigen Haard en Huurdersvereniging Ouder-Amstel is afgesproken om inwoners van Ouder- Amstel voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen via WoningNet.

Wethouder Wonen, Barbara de Reijke: "De afgelopen jaren wordt een steeds groter deel van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan mensen die niet afkomstig zijn uit de gemeente Ouder-Amstel. Dit is een logisch gevolg van de enorme druk op de woningmarkt in onze regio. Maar als college willen wij wel al het mogelijke doen om juist onze eigen inwoners aan een passende woning in Ouder-Amstel te helpen. Daarom zijn wij bezig met een aanpassing van de huisvestingsverordening. Met de aanpassingen kunnen we zorgen dat meer woningen beschikbaar zijn voor onze inwoners. Maximaal 25 procent van de vrijkomende woningen kan met voorrang aan inwoners van Ouder-Amstel aangeboden worden. We verwachten dat de aangepaste verordening medio 2019 wordt vastgesteld."

De woningcorporatie en de gemeente maken prestatieafspraken om gezamenlijk de ambities in de gemeentelijke woonvisie uit te kunnen voeren. Sinds 2015 zit ook de huurdersvereniging aan tafel bij het vormgeven van deze afspraken. Onlangs hebben zij ingestemd met de prestatieafspraken 2019. Belangrijke afspraken zijn o.a. voorwaarden voor leefbaarheid in bestaande wijken en nieuwbouw.

Een mooi voorbeeld zijn de 34 huurwoningen aan de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel. Op dinsdag 11 december overhandigden wethouder Barbara de Reijke en Mieke van den Berg, bestuurder Eigen Haard de eerste sleutel aan de nieuwe bewoners.