Vernieuwing Amstelbrug kan doorgaan

[OUDERKERK} Het provinciale plan voor vernieuwing van de brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk is goedgekeurd door de Raad van State. De Raad verwierp woensdag de bezwaren van een omwonende. Het provinciale plan omvat ook de aanpak van kruisingen aan beide kanten van de brug.

De omwonende is niet tegen de vernieuwing van de brug zelf. Maar de ingrepen die de provincie doet in zijn omgeving is veel te groot. Door de aanpak van de verkeerssituatie aan de Amstelveense kant raakt hij agrarische grond kwijt voor de aanleg van een vervangend parkeerterrein bij kantoorgebouw Oranjestaete.

Verder voerde hij aan dat nut en noodzaak van de aanpak van de kruisingen niet is aangetoond. De provincie wijst wel op prognoses over overbelaste kruisingen nabij de brug voor de komende tijd. Maar daarbij is volgens hem niet gerekend met de wegverbreding van de A-9. Die verbrede weg zou veel verkeer bij de brug kunnen voorkomen. En dus zou de aanpak van de kruispunten niet nodig zijn.

Maar volgens de Raad van State is de noodzaak van de nieuwe bredere brug en de verbeterde kruisingen wel aangetoond. Met de verbrede A-9 is in de prognoses ook rekening gehouden door de provincie. En die wegverbreding voorkomt niet dat in 2030 de kruispunten bij de brug overbelast raken.

De bezwaarmaker zal ook moeten accepteren dat hij agrarische grond kwijtraakt voor een nieuw parkeerterrein bij Oranjestaete. Het huidige parkeerterrein wordt geofferd voor de aanpassing van de weg naar de brug.

Bezwaren over aantasting van het beschermde dorpsgezicht van Ouderkerk door de hogere nieuwe brug, zijn ook door de Raad afgewezen. De brug ligt niet binnen het beschermde dorpsgezicht. Overigens denkt de Raad niet dat de brug het dorpsgezicht zal aantasten.

Adrie van der Wel