• pr

Verlenging inschrijving van cultuurprijs

Deadline ligt op zondag 1 juli

OUDER-AMSTEL Nog tot 1 juli kan er worden ingeschreven voor de Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2018. inschrijven kan voor de vóór 1 juli via het opgaveformulier op de website van het Cultuurplatform Ouder-Amstel : cultuurplatformouder-amstel.nl/cultuurprijs.

Organisator Willy Brinkman: "Het Cultuurplatform Ouder-Amstel organiseert tweejaarlijks de Cultuurprijs voor beeldende kunst. Zo ook dit jaar. Er is in de gemeente enige onduidelijkheid ontstaan over de termijn van inschrijven. Om meer potentiële deelnemers de kans te geven hun kunstwerk (alsnog) in te schrijven voor de prijs, hebben we de inschrijftermijn verlengd tot 1 juli."

CONTRASTEN Het thema is "Contrasten". Een contrast is het verschil tussen tegenstellingen. Tegenstellingen ervaren we dagelijks. Het verschil tussen dag en nacht bijvoorbeeld. Tussen donker en licht. Maar ook: warm – koud, hard - zacht, snel – langzaam, somber – vrolijk, hoog - laag. Tegenstellingen zijn er tussen mensen, tussen opvattingen, tussen dieren, tussen voorwerpen. Zichtbaar en onzichtbaar. Letterlijk en figuurlijk. Mensen hebben behoefte aan contrasten. We willen helder hebben wat goed is en wat fout is. Een streep kunnen trekken tussen het goede en het kwade, tussen hemel en hel. Dat schept duidelijkheid. Toch vinden we zwart-wit denken eigenlijk niet verstandig.

SUBJECTIEF Contrasten zijn er in vorm, in kleur. Als je twee tegenovergestelde vormen naast elkaar zet, worden de verschillen duidelijker. Een ronde vorm lijkt ronder naast een vierkante vorm. De beleving van contrasten is vaak subjectief. Onze waarneming en ons oordeel zijn niet altijd betrouwbaar. Heel simpel voorbeeld. Wie een grijze vlek op een donkerblauwe achtergrond vergelijkt met dezelfde grijze vlek op een gele achtergrond, denkt dat de vlek op het gele vlek donkerder is. Maar het is gewoon gezichtsbedrog. Nog een voorbeeld van subjectiviteit: Mensen voelen zich in een rode kamer warmer dan in een blauwe kamer, ook al is de temperatuur er gelijk.