• Solo-rit door de Gaasperdammertunnel, tegen de rijrichting in. Nu kan dat nog.

    Marion Kiewik

Een ritje met Rijkswaterstaat

REGIO Rijkswaterstaat organiseert rondleidingen langs technische hoogstandjes op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. De tocht voert onder andere langs het aquaduct in de Vecht bij Muiden, de spoorbrug over de A1 bij knooppunt Muiderberg, en langs het onlangs uitgevoerde huzarenstukje op de A10-Zuid waarbij een betonnen dek van 70 meter en 3 miljoen kilo dwars door de weg en het treinspoor werd geschoven. Iets dichter bij huis gaat de rit over de A9 en door de nieuwe Gaasperdammertunnel.

Marion Kiewik

GAASPERDAM Ooit is de Gaasperdammerweg aangelegd als lokale route in verband met de Floriade in 1982, nu het Gaasperpark. Maar dit stuk ontwikkelde zich tot een soort snelweg toen het doortrekken van de A9 langs het Naardermeer richting Hollandse Brug werd verhinderd. De tunnel is al geruime tijd klaar, maar door twijfels over de brandvertragende eigenschappen van de gebruikte materialen moesten extra voorzieningen worden getroffen. De planning is nu dat de tunnelbuis vanuit het oosten richting Holendrecht volgend jaar april open gaat. De buis uit de richting van Schiphol naar het oosten wordt in september opengesteld.

AMSTELVEEN Aanvankelijk zou ook Amstelveen een tunnel krijgen, maar door - volgens sommigen: economische; volgens anderen: bestuurlijke - perikelen worden dat nu overkluizingen over de verbrede A9. Ouderkerk krijgt slechts verhoogde geluidsschermen aan de zijde van het dorp. Het tankstation aan de zuidzijde van de A9 in het Amsterdamse Bos wordt verplaatst naar de rand van de Ronde Hoep - tot verdriet van vele inwoners van Ouder-Amstel.

OUDERKERK Voor de wegverbreding en het tankstation moeten duizenden bomen wijken. Het is de gemeente Ouder-Amstel die daarvoor een kapvergunning moet afgeven. Een woordvoerder kon niet vertellen hoever de gemeente is met de zienswijzen die zijn ingebracht tegen de kapvergunning. De rondleider van Rijkswaterstaat wist wel hoe de planning eruit zag: “Vóór het voorjaar moeten de bomen zijn gekapt. Met andere woorden, voordat de vogels hun nesten gaan bouwen.”