• Marion Kiewik

Brug der zuchten

OUDER-AMSTEL De aannemer nam de klus aan in november 2017, het werk zou starten in mei 2018, het ontwerp bleek niet te passen binnen bepaalde ruimtelijke grenzen, er volgde uitstel tot mei 2019. Verwachte afronding toen ‘eind 2020’; later lazen we op de borden ‘medio 2021’. Eind juli dit jaar kondigde de provincie opnieuw uitstel aan. Wanneer is ie eindelijk klaar, die verbrede provinciale brug over de Amstel? Niemand die het weet.

Marion Kiewik

ONDERHANDELINGEN De verbreding van de brug is zelfs nog niet gestart. Wel zijn er al enkele maanden voorbereidende werkzaamheden gaande. Nu blijkt de noodzakelijke omleidingsroute niet te kunnen worden gerealiseerd omdat er grondeigenaren dwarsliggen. Naar verluidt is de provincie al sinds 2005 in onderhandeling.

ONGEMAK Intussen is wel het fietspad naar Amstelveen opgedoekt; fietsers vanuit Ouderkerk moeten omrijden en twee keer extra de Oranjebaan oversteken - bij de Amstelslag beschermd door een stoplicht. Waar de automobilisten dan weer voor in de rij staan. Komt er voor deze tijdelijke oplossing nu een handiger tijdelijke oplossing?

ONBEKEND De provincie weet het nog niet. De aannemer dus ook niet. De gemeente evenmin. Alles hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen over de grondverwerving. “Een onteigeningsprocedure duurt al gauw een half jaar met uitloop tot twee of drie jaar,” verzucht de aannemer. De provincie belooft over uiterlijk zes weken met meer informatie te komen. Zés weken?! “Het is vakantie nu, en we moeten eerst overleggen met collega’s en bestuurders.”

Net zoals Venetië heeft nu ook Ouderkerk een brug der zuchten.