• Anne Marie en Gert met kat Job bij een klimtoestel in de tuin.

    Naomi Heidinga

Toekomst pluktuin onzeker

Misschien mogen we toch doorgaan

NES A/D AMSTEL Geen kinderfeestjes, barbecues, high tea's en halloweenvieringen meer bij de zomerbloemenpluktuin? Eigenaren Anne Marie Fontijn en Gert Lutke Schipholt kregen onlangs van de gemeente te horen dat ze moesten stoppen met de activiteiten, omdat deze niet passen binnen het geldende bestemmingsplan van glastuinbouw. Na een klacht van een buurtbewoner kon de gemeente niet anders dan de regels naleven. Daarmee leek het doek te vallen voor de pluktuin. Leek, want na het stellen van vragen over de situatie aan de gemeente, beloven wethouder Herbert Raat (Handhaving) en Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) de zaak nog eens te bekijken. Ook de handhaving wordt per direct stopgezet.

Naomi Heidinga

"In februari kwamen twee handhavers van de gemeente onaangekondigd langs. Ze wilden weten wat we hier zoal doen," aldus Gert. "Terwijl we al jaren in gesprek zijn met de gemeente. Dit perceel heeft nu de bestemming glastuinbouw, maar dat willen we graag wijzigen. Zulke procedures kosten echter veel tijd."

"We organiseren hier verschillende activiteiten," aldus Anne Marie. "Naast bloemen plukken en bloemschikken, workshops, high tea's, kinderfeestjes en barbecues. Vooral kinderen uit de regio kunnen zich hier uitleven, we hebben de ruimte. Het is een unieke plek."

"Niet lang nadat de handhavers hier zijn geweest, kregen we een brief van de gemeente. Er stond een heel lijstje in van activiteiten die we niet meer zouden mogen doen. Het leek alsof ze het lijstje zo van onze website hadden geplukt. We kregen vier weken de tijd om alle activiteiten te staken. Alleen het bloemen kweken en bloemen plukken zouden we mogen blijven doen. Er werd ons verteld dat het aanvragen van een omgevingsvergunning soelaas zou kunnen bieden. Toen we ons erin gingen verdiepen, bleken de kosten van de vergunningaanvraag tussen 4500 tot 15 duizend euro te liggen. Dat is voor ons niet op te brengen, helemaal niet als je kijkt naar de opbrengsten van de tuin. We worden er niet rijk van."

Het stel zou per 1 juli stoppen. Op stel en sprong moesten ze op zoek naar nieuwe inkomsten. De tuin is niet alleen voor hen belangrijk. "Verschillende vrijwilligers kunnen hier in hun eigen tempo werken. Onder meer vluchtelingen, die Nederlands moeten leren, mensen met een burn-out of beperking. Voor hen is de tuin een waardevolle plek." Nu de gemeente de handhaving stopzet, kan het stel voorlopig toch door, al blijft de toekomst onzeker.

Ze vinden het wrang dat hun werk wordt bedreigd, ondanks de contacten die er waren met de gemeente. "We hebben jaren hard gewerkt om dit op te bouwen, het werd steeds professioneler. Toenmalig burgemeester Jan van Zanen is hier nog geweest, tijdens de viering van ons tienjarig bestaan."

In een reactie laat de gemeente Amstelveen weten: "Het handhavingstraject is ingezet naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van een buurtbewoner. Dat zijn we wettelijk verplicht. De gemeente is al enige tijd in gesprek met de zomerbloemenpluktuin over toekomstscenario's, waaronder legalisatiemogelijkheden voor uitbreiding van recreatieve activiteiten."

Voor meer info: www.zomerbloemenpluktuin.nl.