• Showroom De Schakel wonen en slapen

    Danique de Coninck

Succes voor actievoerende huurders

DUIVENDRECHT Huurders van een commercieel verhuurd complex in Duivendrecht hebben succes geboekt met hun actie tegen de huurverhoging. Die gaat terug naar 0 procent.

0 procent huurverhoging, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018. Dat voorstel deed verhuurder Syntrus Achmea aan de bewonersvereniging, nadat het bestuur van die vereniging een actie op touw had gezet om de huur voortaan niet meer individueel, maar als collectief te betalen. En om massaal bezwaarschriften op te sturen.
Met de actie tekenden de huurders protest aan tegen de steeds verder stijgende huren en het matige onderhoud in het complex. Deelnemers aan de actie maakten hun huur niet meer aan de verhuurder over, maar aan een speciaal voor de actie bestemde rekening van de bewonersvereniging. Vanaf die rekening werd de huur voldaan, met één grote collectieve betaling. In een begeleidende brief werd uitgelegd voor welke adressen er betaald was.
Met deze actievorm blijf je als bewonersvereniging keurig binnen de wettelijke lijntjes, maar maak je het een verhuurder uiteraard wel lastig. Een collectieve betaling en allerlei bezwaarschriften verwerken brengt allerlei administratieve rompslomp met zich mee. Reden genoeg voor de verhuurder om opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan.
Uitkomst is dat alle deelnemers aan de betaalactie en alle bezwaarmakers huurprijsbevriezing krijgen voor de periode juli 2018 – juni 2019. Dat levert in die periode een besparing op van ongeveer 300 euro per huishouden. Omdat iedere huurverhoging een percentage is van de dan geldende huurprijs werkt deze huurprijsbevriezing ook in volgende jaren door. Zelfs als er dan wél een huurverhoging zou volgen.
Co Gersen, vicevoorzitter van bewonersvereniging 'De Bewoners', is tevreden met het succes van de actie. Hij hoopt dat dit ook een opsteker is voor andere huurdersverenigingen in de commerciële sector.

(bron: Woonbond)