• pixabay

In stappen naar een duurzame woning

OUDER-AMSTEL De gemeente wil in het kader van duurzaamheid aan de slag gaan met het terugdringen van het energiegebruik en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. Daardoor wordt immers de energievraag ook lager.

Wethouder duurzaamheid Axel Boomgaars: "Naast het vergroten van de kwaliteit en het comfort van een woning kunnen zo ook de energielasten omlaag. Een woning verduurzamen hoeft niet in één keer. Het Regionaal Energieloket gaat hierbij helpen. Zij laten zien hoe dit stap voor stap kan. Zo kunnen inwoners laagdrempelig en op hun eigen manier een positieve bijdrage leveren voor zichzelf en het klimaat."

"In het najaar starten we met een wijkgerichte aanpak. Per wijk worden woningbezitters uitgenodigd voor een bijeenkomst met informatie over de mogelijkheden om de eigen woning in logische stappen, verder te verduurzamen. Per woningtype is te zien wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele subsidie- en financieringsmogelijkheden en kortingen bij groepsacties."

De eerste wijk waar gestart wordt zijn de koopwoningen in de Amstellandlaan, Gedempte Sluiskom, Hoger-Amstellaan, Hogerlustlaan, Koningin Emmalaan, Koning Julianalaan, Koningin Wilhelminalaan, Oranjehof, Porto Buenolaan, Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixlaan, Prinses Ireneplantsoen, Prinses Margrietlaan, Reijgerseiland, Reijgershof, Strandvlietlaan. Alle woningeigenaren in deze wijk hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.

Voor meer informatie kunnen bewoners contact opnemen met het Regionaal Energieloket door te mailen naar info@regionaalenergieloket.nl of telefonisch via (088) 525 41 00 of een kijkje nemen op de website regionaalenergieloket.nl.