• Aangeleverd

Serie B en W: Wethouder Rineke Korrel

OUDER-AMSTEL Dit is de laatste aflevering in de serie over het college van burgemeester en wethouders. Zij vormen het bestuur van de gemeente, en voeren besluiten van de gemeenteraad uit.

Marion Kiewik

Wethouder Rineke Korrel

Woont al dertig jaar in Ouderkerk: “Ik wil hier nooit meer weg”. Getrouwd, zes kinderen en zeven kleinkinderen. Werkte ooit in de zorg en leverde als zzp’er bestuursondersteuning. Voorheen twaalf jaar raadslid voor het CDA, waarvan de laatste vier jaar fractievoorzitter. Begon afgelopen mei aan haar tweede termijn als wethouder. Portefeuille: WMO en decentralisaties, verkeer en vervoer, en de projecten Dorpscentrum Ouderkerk, Dorpshart Duivendrecht, A9 en Amstelbrug.
Laten we maar beginnen bij het meest actuele dossier, het Centrumplan. Dat heeft nogal wat commotie veroorzaakt. “We zijn te snel geweest met de presentatie van onze scenario’s en hebben onvoldoende duidelijk gemaakt dat ook andere scenario’s mogelijk waren. Op grond van alle reacties in de afgelopen periode heeft het college besloten dat we helemaal terug gaan naar de tekentafel, deze keer samen met de inwoners. Alle opties liggen weer open. Ik heb een enorme betrokkenheid en energie gezien bij de inwoners en die willen we graag benutten”

Hoe gaat het participatieproces er uitzien? “Onze burgemeester houdt individuele gesprekken - as we speak - met iedereen die heeft ingesproken tijdens de hoorzitting van 29 november. Die gesprekken gaan over het proces, dus hoe stellen de insprekers zich de participatie voor. De eerste indruk is dat daar goede ideeën bij zitten. Het lijkt in de richting te gaan van een thematische aanpak, rondom thema’s als cultuurhistorie, economie, recreatie. Daar komen we in januari op terug. We willen alle belanghebbenden in het proces meenemen. Iedereen mag zich uitgenodigd voelen om te participeren. Uiteraard hopen we op een goede afspiegeling van de lokale bevolking.”

Je hebt een pittige portefeuille. De Amstelbrug is ook zo’n dossier… “Die brug is van de provincie. Maar hij is heel belangrijk voor ónze verbindingen. Dankzij een mooie samenwerking met ondernemers en inwoners - ze haalden 2.500 handtekeningen op! - wordt de brug nu gefaseerd aangelegd. Zodat ie niet anderhalf jaar lang totaal afgesloten hoeft te worden. Het fietspad maakt straks weliswaar een omweg, maar je kunt dan wel veilig doorfietsen richting Amstelveen.”

Kunnen we ook handtekeningen gaan ophalen voor een fietspad langs de A9? Veilig én rechtdoor naar Amstelveen... “In 2015 is berekend dat de kosten vijf à zes miljoen euro zouden bedragen, waarvan de gemeente een groot deel moest opbrengen. Bovendien bleek de tijdwinst vanuit Zuidoost gering, terwijl we de recreatieve fietsers juist liever ons centrum binnenhalen. Dus dat ging niet door. Onlangs zijn er echter weer vragen over gesteld.”

Volgens de planning van Rijkswaterstaat gaat de eerste schop voor de verbreding van de A9 in 2020 de grond in. Amstelveen krijgt een overkapping terwijl Ouderkerk wordt getrakteerd op een tankstation. “Dat is bevochten tot aan de Raad van State, maar het bleek onherroepelijk. Toen hebben we geprobeerd eruit te halen wat erin zat met de ruimtelijke inpassing van die ‘verzorgingsplaats’ - zo esthetisch mogelijk en onzichtbaar vanuit de Ronde Hoep."

Wat denk je van ontploffingsgevaar, zo dicht bij een woonwijk? "Daarover maak ik me geen zorgen, we mogen vertrouwen op de veiligheidsnormen. ”

Daarbij aansluitend: Verkeer en vervoer zit ook in je portefeuille. “Het verkeer neemt toe en het autogebruik groeit ondanks alle maatregelen.” Dat pleit voor een uitbreiding van de fietsvoorzieningen. “We willen deelfietsen onderzoeken, en we gaan het fietsparkeren uitbreiden. Ook gaan we kijken naar parkeren in zijn algemeenheid.”

Al sinds je vorige termijn ben je portefeuillehouder WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). “Ik voel me zeer betrokken bij de inwoners die afhankelijk zijn van onze voorzieningen. Voor ouderenbeleid en vooral de aanpak van eenzaamheid - die trouwens niet alleen door ouderen wordt ervaren - hebben we een flinke ambitie neergezet. Coherente biedt al een reeks activiteiten aan. Samen met hen en met de Riki Stichting kijken we naar uitbreiding. En we hebben ons aangemeld bij een taskforce vanuit het Rijk. Hopelijk kunnen we binnenkort bij hun ideeën aanhaken.”