• Aangeleverd

Serie B en W #3 "Ik overweeg jeugd-wethouders"


OUDER-AMSTEL Leer in deze serie het college van burgemeester en wethouders (beter) kennen. Zij vormen het bestuur van de gemeente, en voeren besluiten van de gemeenteraad uit.

Marion Kiewik

Wethouder Marian van der Weele

Deze “Zeeuwse boerendochter” heeft Europese Studies gestudeerd aan de UvA en stage gelopen bij de VN in New York. Heeft zeven maanden door Afrikaanse landen gezworven - “een levensvormende ervaring” - en de verschillen tussen arm en rijk aan den lijve ondervonden. In 1997 van Amsterdam naar Ouderkerk verhuisd, tweeëneenhalf jaar Boston, en sinds 2008 weer terug: “heerlijk, zo dicht bij de Ronde Hoep en de Amstel”. Was lijsttrekker voor D66 in 2006, 2010 en 2018, en is sinds 2014 wethouder in Ouder-Amstel. Haar portefeuille: jeugd, jeugdzorg, onderwijs, erfgoed en toerisme, en projecten waaronder De Nieuwe Kern (DNK).

Om maar meteen bij het laatste te beginnen: DNK is een enorm veelomvattend project. “Het is een superproject, in omvang, maar ook vanwege de unieke samenwerking met grondeigenaren: Ajax, Borchland/VolkerWessels, NS en gemeente Amsterdam. In 2013 hebben we een nota van uitgangspunten opgesteld, waarin het aandeel woningen en bedrijven is vastgelegd. Nu gaan we aan de slag met de structuurvisie. In januari start de participatie. Die gaan we breed opzetten, samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers, ‘buren’. We gaan sessies houden rondom de thema’s wonen, verkeer en groen. Daarnaast willen we een ‘groene denktank’ optuigen van volkstuinbestuurders en andere groenminnaars, zoals Universiteit Wageningen, om te kijken hoe we groen en ecostructuur kunnen behouden. We gaan de mensen ook de gelegenheid bieden om online hun input te geven.”

Vanaf 2022 moeten de eerste woningen worden opgeleverd. Hoe ziet de weg daarnaartoe eruit? “De participatie start dus in januari. Daar moet een structuurvisie uitkomen vóór de zomer, inclusief de vaststelling door de gemeenteraad. Dat proces loopt gelijk op met het stedenbouwkundige plan van de grondeigenaren. Daarna moeten we overeenkomsten afsluiten, dan bestemmingsplannen opstellen, gevolgd door de hele bijbehorende procedure met inzage en zienswijzen. Dan zijn we inmiddels wel in 2021 aanbeland.”

Over naar cultureel erfgoed. Afgelopen juli zijn de eerste veertien gemeentelijke monumenten aangewezen en eind oktober opnieuw zeven. Misschien volgen er nog een stuk of vijf. “Hier ben ik heel blij mee. Monumenten kunnen bijdragen aan de bewustwording van de mensen. Al dat gezamenlijke moois kan verbindend zijn voor een gemeenschap. Daar hoort ook de vernieuwing van museum Amstelland bij, om dit voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Plus, het is een van de pijlers voor het toerisme.” Hoe denk je het lokale toerisme te stimuleren? “We zijn bezig met een startnotitie toerisme, dat is de eerste fase in de beleidsvorming. Daarin komen vragen aan de orde als: wat hebben we voor moois, wat voor soort bezoekers willen we trekken, waar kunnen ze parkeren. Dit hangt ook samen met het Centrumplan, de ontwikkeling van het Kampje, en wat je daar dan moet bieden.”

Jeugd en onderwijs is nog zo’n verantwoordelijkheid waar Van der Weele enthousiast over vertelt. “In 2019 starten we met poëzieonderwijs. Naar een idee van de Bekemaschool, als tegenwicht tegen al het digitaliseringsgeweld. Maar er lopen meer programma’s, allemaal vanuit de gemeente gesubsidieerd. We bieden programmeren aan; burgerschapsvorming - zevendegroepers spelen dat ze politieke partijen zijn, echt in de raadszaal; ‘debatteren kun je leren’; de gezonde school. In Duivendrecht: taal voor thuis, samen met Coherente. We hebben een loket cultuureducatie met programma’s voor op school. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft Coherente een heel programma. Vorig jaar was er de bandjes-avond, en die krijgt dit jaar een vervolg. Tussen haakjes: Coherente heeft vacatures voor jongerenwerkers.”

“Voor hun debattraining krijgen de scholieren steeds stellingen aangeleverd door de begeleider. Hoe leuk zou het zijn om als college onderwerpen voor te leggen die momenteel spelen in de dorpen en van de kinderen de argumenten voor en tegen te horen! Ik denk zelfs aan jeugd-wethouders…”