• Gaat de PMD-container verdwijnen uit de milieustraat?

    Marion Kiewik

Scheiding PMD kan achteraf

OUDER-AMSTEL Voor wie het nu nog niet wist: per 1 januari 2021 gaat Ouder-Amstel over tot de invoering van Diftar (gedifferentieerd tarief) voor huishoudelijk restafval. Zowel in de lokale politiek als onder de bewoners loopt de discussie al maanden: welk systeem van afvalinzameling, welke wijze van betaling en hoe de de privacy van inwoners te beschermen. In de recente vergadering van de gemeenteraad moesten uiteindelijk spijkers met koppen worden geslagen.

Marion Kiewik

PMD Onlangs is duidelijk geworden dat de afvalverwerker inmiddels goed in staat is PMD (Plastic, Metalen en Drinkverpakkingen) te scheiden van restafval, zeker zo goed als de inwoners dat doen aan de bron. Indien de gemeente geen aparte stroom (kliko’s, ondergrondse containers, ophaal) hoeft in te richten, bespaart dat kosten. De VVD pleitte daarom voor volledige nascheiding van PMD; daarmee wordt ook de aangekondigde burgerparticipatie overbodig. De voltallige raad stemde hiermee in.

COMMUNICATIE Het PMD komt dus bij het restafval - wel een nadeel voor het milieubewustzijn, vreesde men. Maar wethouder Boomgaars gaat ervan uit dat de mensen kritischer worden op verpakkingen; straks moeten ze immers betalen voor iedere keer dat ze de klep van de container openen. D66, Natuurlijk Belang, Ouder-Amstel Anders, CDA, PvdA en GroenLinks riepen het college op de bevolking op korte termijn te informeren over PMD en tijdig te communiceren over alle veranderingen die op stapel staan.

PRIVACY De raad hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering van het prepaid pasjessysteem. Een deel van de zorgen leek echter te zijn weggenomen door uitleg van het college. Het pasjessysteem, de tarieven en de kosten van de keuzemogelijkheid voor een pasje op adres of anoniem, komen in het najaar aan de orde. Ouder-Amstel Anders deed nog een optie aan de hand: alle pasjes anoniem afgeven en alleen op verzoek van de eigenaar alsnog aan het adres koppelen. Ook al zou dit systeem nieuw zijn in Nederland, Boomgaars vindt het voldoende interessant om het te onderzoeken. De maatstaven voor zwerfafvalprikkers en andere bijzondere doelgroepen moeten nog worden uitgewerkt.

GFT Scheiding van GFT blijft van belang voor milieu en kosten. Tussen 2 en 13 september laat de gemeente bij bewoners in de laagbouw GFT-containers bezorgen.