• Enorme publieke belangstelling in Dorpshuis bij de vergadering van de commissie Grote Projecten

    Marion Kiewik

Roep om menselijke maat in commissievergadering 'Grote Projecten'

OUDER-AMSTEL Een uitpuilend Dorpshuis in Duivendrecht. Een stoet insprekers. Aan betrokkenheid vanuit de bevolking ontbrak het niet tijdens de laatste commissievergadering Grote Projecten. Waar het wel aan ontbrak: voldoende tijd voor besluitvorming.

ENTRADA Eind 2017 besloot de raad dat het kantorengebied Entrada wordt getransformeerd in ‘een stedelijk woonmilieu’. Met het forse aantal woningen - 800 à 1000, met een bruto vloeroppervlak (bvo) van totaal 100.000m2 - kan deels worden voorzien in de groeiende woningbehoefte. Bovendien zal de uitbreiding naar verwachting van het college een impuls geven aan het Duivendrechtse Dorpsplein. Op de agenda stond het Programma van Eisen, dat moet leiden tot een stedenbouwkundige visie. Bij dit agendapunt traden vijf insprekers aan.

ADVIESTEAM Het Entrada Adviesteam wenst een aantrekkelijke, toekomstbestendige woonwijk, passend bij Duivendrecht. Insprekers betoogden dat het team niet serieus is genomen door gemeente en ontwikkelaars. ‘Het lijkt of de kaarten al geschud zijn.’ Een deel van het team heeft zich daarom teruggetrokken. Een wijk met blokken tot 70 meter hoog wordt saai en anoniem ‘met opgehokte bewoners in appartementen van 50-70m2. Als er kinderen komen, blijf je hier niet.’ Het Bajeskwartier is bijna de helft minder dicht bebouwd. Er werd ook melding gemaakt van een door de Raad van State maximaal toegestane bouwhoogte van 45 meter. Waarop is de rendementseis - minimaal 100.000m2 bvo - gebaseerd? Alleen de eigenaren weten het antwoord. Advies aan de gemeente: laat éérst een stedenbouwkundig plan maken dat aantoont wat het maximale volume kan zijn. En inventariseer de risico’s in dit omvangrijke project.

BALANS Duivendrecht in Balans, een burgerinitiatief dat Entrada kleinschaliger en gezinsvriendelijker wil zien, bood een petitie aan met 671 handtekeningen, ‘en er komen er nog steeds binnen.’ Zij roepen de raad op om de menselijke maat in het oog te houden en nader onderzoek te doen alvorens te besluiten over die bvo van 100.000m2 op een te bebouwen oppervlak van 30.000m2. ‘Je wilt als mens geen huisnummer zijn in een hoogbouwcomplex.’

EN VERDER Twee insprekers richtten hun pijlen op het voorstel voor de nieuwe entree van de A2. Zij kwamen met alternatieven, die niet alleen Tuinpark Dijkzicht zouden sparen, maar wellicht ook een slordige 60 miljoen euro voor een kunstwerk. In verband met het vestigen van voorkeursrecht op het Gezellenhuis werd ingesproken namens het parochiebestuur van de Urbanuskerk en door omwonenden. Allen, inclusief de gemeente, willen het Gezellenhuis behouden voor toekomstige generaties; de wijze waarop, daarover liepen de meningen uiteen. In verband met Centrumplan Ouderkerk - geen agendapunt - hadden insprekers inhoudelijke en procedurele opmerkingen. De suggestie dat elke visie voortaan een klimaathoofdstuk moet bevatten, zal wellicht door de raad worden opgepakt.

UITSTEL Wat gaat er gebeuren met al deze inbreng? Het inspreken en beantwoorden van vragen nam zoveel tijd dat de avond om was voordat de commissie de afzonderlijke agendapunten kon behandelen. Besluitvorming werd uitgesteld tot 6 juni.

Marion Kiewik