• Ook jij kan levens redden - volg een EHBO cursus bij Rode Kruis Culemborg!

    Rode Kruis

Rode Kruis Ouder-Amstel herschikt: activiteiten deels overgeheveld

OUDER-AMSTEL Het Nederlandse Rode Kruis gaat terug naar zijn roots. Noodhulp en Zelfredzaamheid. Alle overige (sociale) activiteiten, die niet tot deze kerntaken behoren, worden landelijk niet meer ondersteund. De Rode Kruis afdeling Ouder-Amstel, die is opgegaan in het district Amsterdam-Amstelland, heeft op deze ontwikkeling al voorgesorteerd.

De meeste van zijn activiteiten zijn intussen overgenomen door De Zonnebloem en Coherente. Denk aan Co's kamer en dergelijke. De rolstoelen van het Rode Kruis zijn geschonken aan Coherente en Theresia, zodat zij kunnen doorgaan met het rolstoelwandelen zowel in Ouderkerk als in Duivendrecht. Ook kan na afspraak een rolstoel worden uitgeleend voor bijvoorbeeld een dagje uit.
Coherente neemt per 1 januari eveneens het rolstoelfietsen over. De fietsvrijwilligers gaan mee over naar Coherente, zodat er de komende jaren kan blijven worden gefietst. Het team vrijwilligers behoeft nog wel enige uitbreiding. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen voor Ouderkerk met mevrouw Addy Lubbers, op 020-4961172 en voor Duivendrecht met Henk Veen op 020-6997370.

CONTACTCIRKEL Wat het Rode Kruis Ouder-Amstel blijft doen is de contactcirkel. De deelnemers bellen elkaar elke dag op een vast moment, zodat bij die contacten eventuele problemen en dergelijke kunnen worden gesignaleerd en zo nodig handelend kan worden opgetreden. Contactpersoon is mevrouw Els Oud-van der Steen 020-496 4435. Ook de collecte zal jaarlijks worden georganiseerd.

Ten slotte: nieuwe plannen op het terrein van Noodhulp en Zelfredzaamheid zullen door het district Amsterdam-Amstelland worden opgezet en begeleid.