• Secretaris Ingrid van der Meer in de museumwinkel. Daar wordt in september de trap weggehaald, zodat een grotere ruimte ontstaat.

    Naomi Heidinga

Rijke historie van de regio

Naomi Heidinga

Amstelland kent een rijke historie. Maar lang niet iedereen die in het gebied woont, is zich van die historie bewust. Museum Amstelland wil daar verandering in brengen. "We willen meer binding met de regio."

Museum wil historie van Amstelland verbeelden

We willen zorgen voor een grotere verbinding tussen buiten en binnen," aldus Ingrid van der Meer, secretaris van het museum. In de huidige vorm is dat echter lastig. Daarom gaat het museum op de schop. In september sluiten de deuren voor een verbouwing. Deze zomer is het museum nog in de huidige staat te bewonderen. De toegang is gratis.

AMSTERDAM Wanneer je nadenkt over de historie van onze regio, denk je waarschijnlijk aan Amsterdam. Een stad met een roerige geschiedenis, waar talloze boeken, series en tv-series over zijn gemaakt. In verschillende musea vind je schilderijen en geschriften terug, die verhalen over de geschiedenis onze hoofdstad. Veel minder vaak gaat het over het ommeland, zoals het Amstellandgebied.

CENTRUM Niet vreemd natuurlijk: Amsterdam was ook in het verleden vele malen groter, had meer inwoners en was economisch gezien van groter belang. Maar ook over het Amstellandgebied valt voldoende te ontdekken qua historie. Ouderkerk is zelfs 200 jaar ouder dan Amsterdam. Het was daarom lang het bestuurs- en religieuze centrum van Amstelland, inclusief Amsterdam. En wist je dat de landschapsstructuur van de Ronde Hoep weinig veranderd is sinds de Middeleeuwen? Heb je weleens het kogelgat opgemerkt in het interieur van de Amstelkerk? Of de ingemetselde kanonskogel gezien in de gevel van een woning in de Amstelveense Dorpsstraat?

ROERIG Deze kanonskogels herinneren aan het roerige verleden van de stad. Een stad die geregeld onder aanval van vijandige troepen kwam te liggen. En daarbij kreeg ook het ommeland het zwaar te verduren. Brandstichting en plunderingen waren aan de orde van de dag. In de achttiende eeuw, toen de Pruisen de stad Amsterdam wilden straffen, bevond Amstelland zich midden in de frontlinie. In Amstelveen, Duivendrecht, Diemen, Ouderkerk en Uithoorn waren verdedigingsposten opgeworpen, de kogels vlogen over de dorpen. Een eeuw daarvoor, ten tijde van de Fransen, werd ook gevochten in het gebied. Zo kende en kent de nabijheid van een grote stad niet alleen voordelen.

MODERNISERING Binnen de regio is er wel aandacht voor de lokale geschiedenis. In het Amstellandgebied bestaan verschillende historische verenigingen. Het enige museum is te vinden in Ouderkerk. "Het museum is in 1972 opgericht, toen nog als oudheidkamer," aldus Van der Meer. In eerste instantie richtten we ons op Ouder-Amstel. Nu willen we ook verder kijken, naar het Amstellandgebied. We willen meer naar buiten treden, meer verbinding maken met de inwoners van de regio." Dat kan op verschillende manieren. Belangrijk daarin is het museum. "Dat voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. De inrichting willen we moderniseren door het in te richten aan de hand van verschillende thema's. Te denken valt aan het thema arm en rijk, waarin onder meer de buitenplaatsen aan de Amstel aan bod komen. Door de inrichting aan de hand van thema's, kunnen we het verhaal van Amstelland beter vertellen."

VERBOUWING In september wordt onder meer de elektra aangepast. Het kantoor gaat naar boven en een muur wordt afgebroken, waardoor de expositieruimte groter wordt. De trap verdwijnt uit de museumwinkel. Het museum ondergaat niet alleen fysieke veranderingen. "We willen meer met multimedia gaan werken."

WANDELINGEN Daarnaast gaat het museum historische wandelingen verzorgen. "Dat is niet nieuw voor Ouder-Amstel, maar ze worden nu bij het museum ondergebracht. Wat is leuker dan na een bezoek aan het museum de oude panden in het dorp te herkennen?"

KINDEREN Sinds kort heeft het museum een educatief medewerker in dienst, de enige die een kleine vergoeding ontvangt. De rest wordt door vrijwilligers gedaan. "Zij maakt educatieve programma's en gaat onder meer naar basisscholen om kinderen te leren over de lokale historie. Zo krijgen ze meer binding met de plek waar ze opgroeien."

VRIJWILLIGERS "Als museum kunnen we niet zonder vrijwilligers. We kunnen altijd mensen gebruiken. Wil je rondleidingen verzorgen, wandelingen, in de museumwinkel staan of op een andere manier helpen? Meld je dan aan, ook als je nog niet veel weet van de (lokale) historie. Ook mensen met ideeën voor de inrichting of exposities zijn welkom." Zie www.historischamstelland.nl.

INFORMATIE Het museum in de Kerkstraat is op woensdag tot en met zondag geopend, van 13 tot 16 uur.