• Pixabay.com

Reünie Het Kofschip: juf Andrea en juf Joke over 25 jaar onderwijs

OUDERKERK Zaterdag 29 juni is de reünie voor alle oud-leerlingen van zowel Het Kofschip, als De Duiventil, Maria Goretti en Heilig Hart school. Twee mensen die zeker aanwezig zullen zijn, zijn juf Joke en juf Andrea, die er al ruim 30 jaar lesgeven.

FUSIE Ze hebben veel zien gebeuren sinds de fusie. De juffen kunnen er nu hard om lachen, maar destijds ging die niet geheel van een leien dakje: "Inmiddels is ons team heel hecht geworden. Dat merk je op speciale momenten, zoals op juffendag met een verkleedpartij en spelletjes voor de kinderen. Maar ook als het minder goed gaat, zoals toen een leerling overleed." Trots zijn ze niet alleen op hun team, ook op de kinderen. Bijvoorbeeld omdat ze zich op bezoek opvallend vaak netjes gedragen. Juf Andrea: "We krijgen opvallend vaak complimenten dat de kinderen zo goed meedoen."

De grootste verandering in de klas was wel de komst van de computer. "Eerst kregen we een kast van een ding in de klas, met zo'n floppy. Daarna kwam het digibord. Ja, dat vond ik wel spannend", bekent Juf Joke. Verder is het lesgeven veel individualistischer geworden. "Vroeger deed de hele klas mee aan één les, niks geen plus-klas of dyslexie-traject." Hoewel de stof nu beter aansluit bij het kind, vindt Juf Andrea het ook lastig: "Hoe zorg je in die grote puzzel dat je iedereen binnen boord houdt en verder kan?"

WERELDWIJZER De sfeer in de klas is al die jaren nog steeds even leuk. De kinderen zijn wereldwijzer, schoolreisjes of een bibliotheekbezoek maken daardoor minder indruk. Logisch, vinden de juffen: "Op internet zien ze alles al, terwijl wij vroeger in de les dia's van de natuur lieten zien."

AANMELDEN Wie meer van juf Joke en juf Andrea en andere leerkrachten wil horen of het gewoon leuk vindt oud-klasgenoten te zien, is welkom op de reünie: zaterdag 29 juni van 19.00 tot 22.30 uur op het Turfstekerspad. Graag aanmelden via deze link (10 euro, inclusief enkele consumpties) en kijk op de Facebookpagina Reünie Basisschool Het Kofschip.