Raad stemt voor visie Amstel Business Park

DUIVENDRECHT Een meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de economische visie Amstel Business Park Zuid (ABPZ) gestemd.

De visie laat zien dat de gemeente van het ABPZ een levendig gebied wil maken waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Er komen meer ontmoetingsmogelijkheden, hogere ruimtelijke kwaliteit, horeca, hotel en recreatie. En ten noorden van de A10 komen ook woningen. Het uiteindelijke doel is behoud van de werkgelegenheidsfunctie van het ABP. Alle partijen in de raad zijn positief. De raadsleden zijn van mening dat de plannen een grote meerwaarde hebben voor het gebied. Voor de uitstraling en voor de werkgelegenheid. Ook wordt het gebied veiliger, zo stellen de raadsleden. Er zal immers 24 uur per dag reuring zijn. Momenteel voelen veel mensen zich niet veilig in het gebied. Zo blijkt uit een enquête. Met name 's avonds en in de donkere wintermaanden.

Naast de raadsleden geven ook veel ondernemers aan blij te zijn met de visie en staan 'te trappelen'. Het was op de raadsvergadering echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Punt van discussie: de woonboten. Gelegen aan de Willem Fenengastraat 46 tot en met 70. De visie is in overeenstemming gebracht met voorkeursscenario 3, wat betekent dat 7 woonboten mogelijk worden gelegaliseerd -onder voorwaarden- en dat 5 woonboten (op den duur) moeten verdwijnen. De gemeente laat weten dat er in de uitvoeringsstratiegie, waar op dit moment aan gewerkt wordt, ingegaan wordt op alternatieve mogelijkheden en een eventuele zorgplicht. Deze zullen met de bewoners worden besproken en op basis daarvan verder in beeld gebracht. In december wordt het onderwerp 'woonboten' opnieuw besproken in de raad.

De PvdA stemde als enige partij tegen de visie. Niet omdat de partij tegen de visie is, maar omdat de PvdA wel een 'essentieel hoofdstuk mist'. Doelend op de oplossing voor de woonbooteigenaren. ,,Met de visie zet je een streep door een groot aantal woonboten, maar de gemeente geeft niet aan hoe zij dit gaat oplossen voor de bewoners," aldus fractievoorzitter Gert-Jan Baerents. De partij Ouder-Amstel Anders besloot donderdag om op de tribune plaats te nemen op het moment dat de visie in stemming werd gebracht. De partij is namelijk niet tegen de ontwikkeling in het gebied maar vindt het niet door de beugel kunnen dat er zoveel boten moeten verdwijnen. Boten waarvan sommige er al meer dan 30 jaar liggen. De partij maakt zich al jaren hard voor het lot van deze bewoners. Fractievoorzitter Paulette Koek-Baks: ,,Wij begrijpen het belang voor de ondernemers. Maar ik snap niet waarom we per se nú moeten stemmen over de visie. Het college heeft klaarblijkelijk haast. Maar beslissen over een belangrijk onderwerp omdat we haast hebben, is vaker fout afgelopen." Zij had dan ook liever gezien dat de beslissing over de woonboten eerder behandeld zou worden dan de visie. Koek-Baks: ,,Wij hebben diverse keren gevraagd of de visie wordt aangepast als wij in december anders beslissen over de woonboten. Er wordt steeds gezegd dat die mogelijkheid er is, maar een harde toezegging ontbreekt."

Stasja Bresser-Köhler