• Pixabay.com

Raad stemt unaniem voor begroting

De raad begrijpt het argument van D66-wethouder Financiën Marian van der Weele dat het geld nodig is om te investeren in de toekomst. Bovendien zal het tekort (dat aangevuld wordt vanuit de algemene reserve) eenmalig zijn volgens de wethouder. Ook is de gemeenteraad blij dat er ondanks het tekort niet gesneden wordt in de gemeentelijke voorzieningen voor inwoners en dat de belastingen niet verhoogd worden.

Dat de gemeente Ouder-Amstel geen sluitende begroting heeft is een unicum. Maar het tekort komt niet uit de lucht vallen. Er staat Ouder-Amstel namelijk nog heel wat te wachten. Het inwonertal van ruim 13 duizend nu, wordt in de toekomst misschien verdubbeld. Tenminste, wanneer de woningbouwplannen voor onder andere De Nieuwe Kern doorgaan. Daarnaast is er nog een aantal woningbouwlocaties. De Entrada bijvoorbeeld. Ook daar worden in de toekomst mogelijk woningen gebouwd.

Al die woningbouwplannen kunnen leiden tot een enorme groei aan inwoners. En dat heeft nogal wat gevolgen. Bijvoorbeeld voor het bestuur en de gemeenteorganisatie. "Met meer inwoners nemen de werkzaamheden voor de gemeente toe. Er zijn bijvoorbeeld meer ambtenaren nodig. Boven de vijftien duizend inwoners krijgen we twee extra raadszetels. De groei van het inwoneraantal heeft dus ook invloed op de gemeenteraad," zo liet wethouder Van der Weele enkele weken geleden weten aan deze krant.

Ook op het gebied van onderwijs, openbaar vervoer en sportvoorzieningen zullen aanpassingen moeten worden gedaan. "Met De Nieuwe Kern komt er eigenlijk een nieuwe dorpskern bij. Deze nieuwe kern zorgt voor een betere verbinding tussen Ouderkerk en Duivendrecht. Maar ook hier zullen voorzieningen beschikbaar moeten zijn."

Zover is het echter nog niet. Het inwonertal gaat het komende jaar nog niet drastisch omhoog. Toch moeten nu al kosten worden gemaakt, om de gemeente voor te bereiden op de uitbreiding. Bijvoorbeeld voor kundig personeel. "Hierbij gaat het vooral om tijdelijk personeel, voornamelijk projectmanagers. Gelukkig kosten nieuwe inwoners niet alleen geld, ze leveren de gemeente ook wat op. We krijgen straks een veel hogere bijdrage van het Rijk," legt Van der Weele uit.

Dat is een van de redenen waarom de gemeente qua financiën de toekomst positief tegemoet ziet. "Dit tekort is eenmalig, voor de jaren hierna voorzien we een toenemend positief resultaat." Tot een plus van ruim één miljoen euro in 2021.

Naast de groei van de gemeente zijn er ook verschillende projecten die een investering vragen. Zoals de vervanging van de Amstelbrug en de aanpak van 't Kampje.

De raad kon zich goed vinden in de onderbouwing van de wethouder. Jaqcues Bos, fractievoorzitter van D66: ,,De komende jaren wordt volop ingezet op nieuwe woningen. Voor onder andere starters. Dat vinden wij een goede zaak." Ook Gert-Jan Baerents (PvdA) is positief: ,,We hebben de afgelopen jaren flink wat geld opgepot. Het is goed dat we nu inzetten op de inwoners van nu. We moeten ook investeren in de toekomst. De PvdA is ook heel blij dat er niet bezuinigd hoeft te worden op onze goede voorzieningen."