• PvdA lijsttrekker Jan Alberts bij de voormalige Gijsbrecht van Aemstelmanege.

    PvdA Ouder-Amstel

PvdA: woningbouw naar behoefte

Met de slogan ‘Zeker zijn dat JIJ hier goed woont’ wil de PvdA ervoor zorgen dat de gemeente anders omgaat met de beperkte ruimte. Niet alleen in de bestaande kernen, maar ook in bijvoorbeeld het project De Nieuwe Kern moet de gemeente ervoor zorgen dat er een goed gemêleerde samenstelling van woningen gerealiseerd wordt. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente er alles aan doet zodat iedereen  goed kan blijven wonen.

De PvdA is voorstander van een goede en divers samengestelde woningvoorraad in de gemeente en wil dat er heel goed gekeken gaat worden wat er nog gebouwd gaat worden in de huidige kernen.  In Ouderkerk aan de Amstel ziet lijsttrekker Jan Alberts hier kansen op het Compierterrein, de voormalige manege en het Verheulterrein. ‘De eigenaren hebben aangegeven hier woningen te willen bouwen, maar er zal gekeken moeten worden wat nodig is. Voor de PvdA is niet de winst van projectontwikkelaars en grondeigenaren belangrijk, maar vooral of hun plannen passen in de omgeving en aansluiten bij de behoefte aan woningen in Ouderkerk’ aldus Alberts.

Ook in Duivendrecht ziet de PvdA kansen. De ontwikkeling van het Entrada-gebied biedt de gemeente een grote kans voor de realisatie van woningen die nu ‘missen’ in Duivendrecht. Goede seniorenappartementen, goedkope starterswoningen en woningen voor middeninkomens kunnen er aan bijdragen dat er voor iedereen plek is in Duivendrecht.

De ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DNK) en het omvormen van het Amstel Business Park (ABP) tot gevarieerde en duurzame woon- en werkomgevingen staan los van de bestaande kernen.

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente juist nu op de tekentafel van DNK een goede regie voert op de te realiseren woningen. 'Ook in deze woonkern moet plaats zijn voor iedereen: starters, ouderen en gezinnen; huurders en kopers. Er moeten goede voorzieningen worden gerealiseerd, zodat mensen dichtbij hun huis kunnen sporten of hun boodschappen doen.'

Hij vervolgt: 'Het omvormen van het bedrijvige ABP tot een woonomgeving zal een uitdaging zijn, maar samen met grondeigenaren en ontwikkelaars zal de gemeente moeten kijken hoe er in dit gedeelte van de gemeente gerealiseerd kan worden.'

‘Er liggen veel uitdagingen om al deze plannen te realiseren, maar het belangrijkste blijft dat er voor iedereen een goede woning moet zijn in Ouder-Amstel’ sluit Alberts af.