• Jan Alberts voor het gezondheidscentrum.

    Aangeleverd

PvdA: Goede zorg voor iedereen

OUDER-AMSTEL Meer dan vroeger gaan de gemeenteraadsverkiezingen nu over de zorg, daarom vindt de PvdA het belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer zorgtaken gekregen, zoals WMO en Jeugdzorg, en met deze extra taken kwamen minder financiële middelen naar de gemeente. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor onze inwoners voorop staat wil de PvdA dat de gemeente hier nog beter mee omgaat en dat onze inwoners snel de zorg krijgen die nodig is. 'De zorg moet worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Kleinschalige samenwerking en actieve inbreng van cliënten en zorgverleners is ons uitgangspunt. Bij aanbestedingen zal gekeken moeten worden naar duurzame samenwerkingsvormen waarbij de kwaliteit voorop staat' , aldus lijsttrekker Jan Alberts. Mantelzorgers vormen een steeds belangrijkere speler in de zorgverlening. 'Vaak zijn het partners, kinderen of buren. Deze vrijwilligers moeten alle steun krijgen. Goede begeleiding door professionals is hier belangrijk en natuurlijk de mogelijkheid om af en toe even te ontspannen,' vervolgt Alberts. Door veranderende regelgeving moeten ouderen steeds langer thuis wonen en bejaardenhuizen als het Reijgersbosch en Theresia zijn aan het verdwijnen en worden alleen nog ingezet voor dagbesteding en verpleeghuiszorg. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en dat er ook goede seniorenwoningen bij komen in Ouder-Amstel. De activiteiten die nu georganiseerd worden door Coherente zoals valpreventie en het voorkomen dat ouderen vereenzamen moeten worden voortgezet en mogelijk zelfs uitgebreid. Voor jongeren, maar ook voor ouderen, is het belangrijk dat de voorlichting over de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik wordt uitgebreid. Om jongeren nog beter in het vizier te hebben wil de PvdA dat er meer wordt ingezet op jongerenactiviteiten.