• Hopelijk krijgen de woonbootbewoners binnen een paar maanden duidelijkheid

    Marion Kiewik

PvdA en Ouder-Amstel Anders vragen debat aan over 'Klem aan de kade'

OUDER-AMSTEL PvdA en Ouder Amstel Anders hebben een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de tv-uitzending van de documentaire 'Klem aan de kade' op 18 februari. Deze documentaire gaf een indringend beeld van de precaire situatie waarin woonbootbewoners in Duivendrecht verkeren, nadat zij in 2013 gelegaliseerd dachten te zijn. Al vele jaren wordt er volgensde twee partijen ''geknaagd'' en ''gemorreld' aan de ligplaatsen van de deze bewoners. In de raadsvergadering van oktober en december 2017 hebben de PvdA en Ouder-Amstel Anders hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen de planontwikkelingen in het Amstel Business Park Zuid en in het bijzonder de woonpositie en het scenario van het verwijderen en verplaatsen van de woonboten.

Een nieuwe structuurvisie heeft volgens de twee partijen plaatsgemaakt voor een juiste invulling van de opdracht die stond verwoord in de uitspraak van de Raad van State welke het alsnog mogelijk zou maken de status van de woonbootbewoners legaal te maken. De PvdA Ouder-Amstel en Ouder Amstel Anders maken ernstig bezwaar op de manier waarop het college van B en W volgens hen door middel van slechte dan wel onbegrijpelijke berichten communiceert in de omgang met de bootbewoners. 'Maar ook vragen wij ons af waarom het proces zo onduidelijk verloopt na de besluitvorming in 2017.'

De gemeenteraadsfracties van PvdA en Ouder-Amstel Anders (OAA) zijn daarom van mening dat er in de openbaarheid duidelijkheid en helderheid geboden dient te worden. 'Om die duidelijkheid en helderheid te krijgen hebben de PvdA en Ouder-Amstel Anders het voortouw genomen om bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 21 maart een interpellatiedebat aan te vragen.'' De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Ouderkerk.