• Woonboot wordt overschaduwd door het BMW kantoor.

    Naomi Heidinga

PvdA en OAA tevreden over debat woonbootbewoners

OUDER-AMSTEL PvdA en Ouder-Amstel Anders (OAA) kijken tevreden terug op de uitkomst van het door de twee partijen aangevraagde interpellatiedebat over het toekomstperspectief voor de woonbootbewoners in Duivendrecht. Dat laten de twee partijen weten in een persbericht.

Het debat vond donderdag plaats naar aanleiding van de op tv vertoonde documentaire ´Klem aan de kade´. De twee partijen zijn van mening dat er duidelijkheid geboden moet worden over het toekomstperspectief van de woonbootbewoners. Het debat vond in aanwezigheid van veel bewoners met de nodige commotie plaats. Alle partijen in de gemeenteraad vonden dat de situatie van deze bewoners niet zo voort mag bestaan. ´Gaande de beraadslagingen werd duidelijk dat het versnellen van het proces tot legalisatie, en het zoeken naar alternatieven voor woonboten die definitief weg moeten, noodzakelijk bleek. Op vragen van Ouder-Amstel Anders en PvdA werd duidelijk dat er nog veel te doen is, zeker in het proces van het be-
stemmingsplan. Het is vooral te hopen dat vooral in dit proces de communicatie naar de woonbootbewoners open en transparant zal zijn,´ aldus de twee partijen.

Een door Ouder Amstel Anders en de PvdA ingediende motie werd door de overige partijen niet direct omarmd. Zij kwamen met een eigen motie die volgens de twee partijen raakvlakken had met hun motie. Door intensief overleg werden alle partijen het eens. In de raadsbrede motie is onder meer de eis neergelegd voor een snelle uitvoering van de eerder vastgestelde visie inclusief positief bestemmen van woonboten die mogen blijven. Ook moeten de plannen per woonboot helder gecommuniceerd worden, moeten tijdslijnen aangeven worden en moet onderzocht worden of er juridische mogelijkheden zijn om het proces waarmee zekerheid geboden kan worden aan bewoners versneld kan worden. Ook heeft de wethouder toegezegd de regie in dit dossier meer naar zich toe te trekken. ´Ouder Amstel Anders en PvdA vertrouwen erop dat er na jaren onzekerheid voor de woonbootbewoners op korte termijn duidelijkheid gaat komen.´