• Robin van Lonkhuijsen

Puntjes op de i voor Noord/Zuidlijn

OUDER-AMSTEL Tijdens de laatste testfase met reizigers zijn geen belemmeringen gevonden die een start van de Noord/Zuidlijn op 22 juli in de weg staan. Zes weken lang heeft GVB verschillende scenario’s geoefend om de reizigers na de start van de Noord/Zuidlijn zo’n comfortabel mogelijke reis te bieden.

De Vervoerregio, gemeente Amsterdam en GVB laten weten de input en het enthousiasme van de ruim 10.000 testreizigers re waarderen. De reizigers hebben verbeterpunten aangedragen, zoals de verstaanbaarheid van het omroepsysteem. Dat is inmiddels verbeterd en ook andere knelpunten worden verholpen.

VERSTORINGEN Naast calamiteiten en halteertijden heeft GVB tijdens deze testfase extra op verstoringen geoefend. Zoals eerder is aangegeven zal de Noord/Zuidlijn de eerste maanden met verstoringen te maken krijgen en zal de reisinformatie nog niet voldoende op orde zijn, omdat die twee onderdelen nauw met elkaar samenhangen. De reisinformatie wordt soms verkeerd weergegeven op de reisinformatieborden omdat het treinbeveiligingssysteem onjuiste data doorgeeft. GVB en de gemeente werken samen met de leverancier van het nieuwe treinbesturingssysteem hard aan oplossingen voor deze problemen. Zolang het systeem niet optimaal werkt, zorgt GVB voor alternatieve informatievoorziening.

PAARDENTRAM Op 22 juli vindt de grootste verandering plaats op het gebied van openbaar vervoer in Amsterdam sinds de invoering van de paardentram. Niet alleen wordt de Noord/Zuidlijn in gebruik genomen, maar ook het bovengrondse openbaar vervoer verandert. Op veel plaatsen in en rond de stad krijgen bussen en trams nieuwe routes en aangepaste vertrektijden.
GVB, Connexxion en EBS informeren momenteel hun reizigers over deze veranderingen. Meer informatie is terug te vinden op wijnemenjemee.nl.