• Archief

Provincie stelt bomenkap bij brug uit vanwege vleermuizen

OUDERKERK De provincie Noord-Holland stelt de kap van zeventien bomen in verband met de aanleg van de nieuwe Amstelbrug in Ouderkerk aan de Amstel uit om te kijken of er vleermuizen zitten. Een externe partij gaat dit onderzoek in het voorjaar en de zomer uitvoeren.

Inwoners van Ouderkerk aan de Amstel voerden eerder al actie tegen het plan de bomen te kappen en die actie lijkt nu te hebben geholpen. De provincie liet gisteren weten het kappen van de bomen voorlopig op te schorten om 'het vleermuisonderzoek te actualiseren'. De bomen waarvoor het niet nodig is het onderzoek te actualiseren, worden alsnog op korte termijn neergehaald. 

GEEN GEVOLGEN De bomenkap is volgens de provincie nodig in verband met de bouw van een nieuwe Amstelbrug in het dorp. De vertraging heeft vooralsnog geen gevolgen voor de planning van de daadwerkelijke bouw van de brug. Naar verwachting begint deze in september. 

De komende maanden voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit, zoals boringen om kabels en leidingen te verleggen, het verwijderen van de fundering ter plaatse van de oude school, het inrichten van het werkterrein en het aanbrengen van ophoogzand. Zodra de planning van deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder meer via de website en nieuwsbrief.

VRAGEN Wie vragen heeft over de werkzaamheden kan contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200600 (gratis), of via servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op de website van de provincie Noord-Holland.