• De grutto doet het goed in Amstelland.

    Naomi Heidinga

Populatie weidevogels stabiel

AMSTELLAND De populatie van weidevogels in het Amstellandgebied is stabiel. Dat bleek onlangs tijdens de afsluiting van het weidevogelseizoen. Vrijwilligers van het IVN en boeren die meehelpen de weidevogels beschermen, werden tijdens een barbecue bijgepraat over de resultaten van de afgelopen maanden. Daarin deden vooral de slobeenden het opvallend goed. Het einde van het weidevogelseizoen betekent overigens niet dat er geen weidevogel meer te zien is in de polders. Kieviten, scholeksters en lepelaars zijn er nog volop. Alleen het broedseizoen is grotendeels ten einde.

Naomi Heidinga

UITZONDERLIJK Amstelland is een bijzonder gebied. In tegenstelling tot een groot deel van Nederland doet de weidevogel het hier goed. "Mensen spreken me weleens aan, als ik vogels aan het inventariseren ben in de Bovenkerkerpolder," aldus Mark Kuiper, coördinator van de weidevogelbescherming in Amstelland. "Er zijn bijna geen weidevogels meer, zeggen ze dan. Terwijl het aantal vogels nu vergelijkbaar is met de aantallen van de jaren zeventig. Mensen missen soms veel van wat om hen heen te zien is."

SUCCES Het succes van de weidevogel is te danken aan de inzet van boeren en ruim vijftig vrijwilligers van de IVN Weidevogelgroep. Boeren krijgen een kleine vergoeding voor het weidevogelbeheer, maar in veel gevallen weegt dit niet op tegen de extra inspanningen die ze moeten leveren. Ze moeten het daarom ook graag willen. Boeren kunnen helpen door bijvoorbeeld later te maaien en kruidenrijk grasland in te zaaien. De vrijwilligers ondersteunen de boeren en brengen in kaart waar de vogels broeden. Ook doen ze onderzoek naar predatoren: vijanden van de weidevogel als de vos, hermelijn en kraaien. "Al zijn we nu nog aan het leren hoe we dat het beste kunnen doen," aldus Aad van Paassen van het IVN.

UITHUILEN Tijdens de afsluitende barbecue is op kaarten te zien hoe de weidevogels het gedaan hebben. Op de ene kaart staan de ontdekte nesten, op de ander is te zien of er kuikens groot zijn geworden. Groene stippen zijn goed nieuws en rode stippen staan voor verliezen: die kuikens zijn bijvoorbeeld ten prooi gevallen aan predatoren. Soms zijn op de tweede kaart helemaal geen stippen te zien: in die gevallen is onbekend wat er is gebeurd. Voor de boeren en vrijwilligers is het af en toe slikken: ondanks alle moeite gaan nesten verloren. Het is een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen. Maar het kan ook goed gaan. "In de Duivendrechterpolder is het een scholeksterpaar gelukt kuikens groot te brengen, terwijl ze omringd werden door kraaien," aldus Van Paassen.

WEIDEVOGELBOULEVARD In de zomer wordt in de Bovenkerkerpolder een weidevogelboulevard gecreëerd. Met het initiatief 'Red de Rijke Weide' is hiervoor geld ingezameld. Over een lengte van zo'n 4 kilometer worden kruiden en bloemen ingezaaid om insecten te trekken, de belangrijkste voedselbron voor de vogels. Ook de bermen langs de Middenweg, het fietspad tussen Amstelveen en Uithoorn, worden opnieuw ingezaaid. De bloemen en kruiden zijn daar grotendeels verdrongen door het gras. Een aantal bermdelen langs het fietspad is nog niet gemaaid, in verband met vlinders.

ZUIVEL Daarnaast is een groep boeren van plan een eigen zuivelmerk te lanceren. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de bescherming van de weidevogel.