• Zelfs met afvalbakken onder handbereik valt het niet mee de boel netjes te houden

    Marion Kiewik

Zwerfafval doorn in het oog

OUDER-AMSTEL Wellicht de meeste tijd ging op aan een serie vragen aan het begin en een oproep aan het eind van de raadsvergadering op 30 januari. De hoofdonderwerpen Communicatie en Glasvezel (het Weekblad berichtte daar in de afgelopen weken over) werden vlot afgehandeld.

Marion Kiewik

COMMUNICATIE Kritische vragen stelde Natuurlijk Belang over de kosten van de uitbreiding van het team Communicatie met één fte (70.000 euro op jaarbasis) in relatie tot het beschikbare budget. De andere fracties lieten zich overtuigen door de argumenten van portefeuillehouder Langenacker: zowel vanuit de bevolking als vanuit de gemeentelijke organisatie is de vraag naar communicatie-uitingen gestegen. Het lukt niet meer om daaraan te voldoen vanuit de bestaande formatie. “Heus, wij draaien elk dubbeltje drie keer om.” Wel vonden enkelen het spijtig dat er pas een communicatieplan komt nádat de nieuwe medewerker is aangesteld.

GLASVEZEL Ook hier was Natuurlijk Belang de enige tegenstemmer tegen het collegevoorstel. Dat behelsde een verlaagd leges-tarief voor KPN in verband met de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk in Ouderkerk. Het CDA vroeg om aandacht voor het proces: “Als die aanleg net zo traag gaat als in het buitengebied, duurt het nog jaren voordat het dorp snel internet heeft.”

A9 Ouder-Amstel Anders informeerde of er al reactie van de minister is over de aanleg van het tankstation bij de A9. Wethouder Korrel: “We hebben nog geen bericht. De minister worstelt met deze vraag, weten we. Het blijft spannend.” Op hun desbetreffende vraag bevestigde wethouder Boomgaars dat de gemeente - pro forma - beroep heeft aangetekend tegen de rechterlijke uitspraak APV woonboten; ook de bewoners gaan in beroep. Hij erkende dat sommige (papier)afvalcontainers regelmatig uitpuilen. Sneu wanneer uitgerekend zwerfafval-opruimers dan beboet worden. Anderzijds vragen inwoners de gemeente om op te treden. Deze week is er overleg over mogelijke oplossingen.

AMSTELBRUG Klopt het dat de verbreding van de Amstelbrug extra vertraging oploopt, zo vroeg de VVD. Volgens Korrel denkt de provincie de werkzaamheden - die ongeveer een jaar gaan duren - binnen een half jaar te kunnen hervatten. Dat wordt veel later mocht onteigening nodig zijn. Het nieuwe (oude) fietspad wordt dit weekend opgeleverd. “De kosten zijn voor de provincie.” Op vragen over de koers van de DUO+-organisatie en de directiestructuur antwoordde Langenacker dat een aantal zaken in gang zijn gezet; besluitvorming volgt binnenkort. Voorts bepleitte de VVD de inzet van digitale deurbelcamera’s; de ervaring elders leert dat die de veiligheid in de wijken verbeteren. Daarentegen waarschuwde Natuurlijk Belang voor de privacy-effecten.

ZWERFAFVAL Het sluitstuk van de vergadering was een oproep van OAA, gesteund door Natuurlijk Belang, PvdA en D66, aan het college om zwerfafval aan te pakken - en daar ook bewoners, ondernemers en verenigingen bij te betrekken. “De vrijwilligers halen echt zákkenvol op!” Boomgaars zou graag een vuist maken want “zwerafval is iedereen een doorn in het oog”, maar heeft beperkt budget. Mét die beperking zegde hij toe activiteiten te zullen ontplooien om zwerfafval zo effectief mogelijk te verminderen. De raad hielp hem alvast op weg met spontaan opborrelende suggesties.