• .. en op het Binnenhof ging men over tot de orde van de dag

    Marion Kiewik

Minister zegt nee tegen Ouder-Amstel

OUDER-AMSTEL Wederom stond de A9 op de agenda. In Ouderkerk vergaderde de commissie Ruimte dinsdagavond over het aan te passen bestemmingsplan Ronde Hoep-A9. Maandag in Den Haag overlegde de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat met de minister.

Marion Kiewik

AFWIJZING Ondanks verzoeken van het college, een petitie met dik 3000 handtekeningen, en pleidooien van Kamerleden van GroenLinks, D66, PvdD en SP voor heroverweging houdt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) voet bij stuk: de plannen met de A9 bij Ouderkerk gaan door, het tankstation met ‘verzorgingsplaats’ moet er komen, en de bomen - de minister goochelde met de aantallen - gaan om. Het verzoek van het college om een persoonlijk gesprek heeft zij afgewezen.

CHANTAGE “Het antwoord van de minister is ontluisterend,” aldus de inspreker namens het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap. “Halve waarheden en bestuurlijke domheid.” Ook de rol van RWS werd gelaakt. Die heeft nu een aantal inwoners laten weten het ‘groenpotje’ van € 1,5 miljoen geheel op te willen maken door dikkere bomen te planten. Zodat daarvan niets in de gemeentekas vloeit. Inspreker: “Voor chantage moeten we niet wijken. Welke gemeente zegt nu eens nee tegen de machtsmachine van de minister en RWS…”

OVERRULED Maar daar ziet het niet naar uit. Hoezeer de lokale partijen ook tegen de plannen zijn, nee zeggen tegen het bestemmingsplan heeft vergaande consequenties. Het “onherroepelijke” Tracébesluit gaat altijd vóór gemeentelijke besluiten en de minister kan eenvoudig de gemeente overrulen. Sterker nog, als de gemeente niet meewerkt, riskeren we met z’n allen een aantal voordelen mis te lopen, zoals inkomsten uit leges ter hoogte van ca € 1,5 miljoen (terwijl er wel kosten zijn gemaakt), verhoogde geluidsschermen bij Tuindorp, de aanleg van een fietspad bij de Polderweg, en wellicht het restant van dat potje voor bomencompensatie (rond de € 3 ton). De gevolgen in de woorden van een raadslid: “Wel de lasten maar niet de lusten.”

VRAGEN Er waren nog wat vragen zoals over de monitoring van de beloofde verbetering van de luchtkwaliteit, het correcte aantal te kappen bomen, de groen-bestemming van een stukje Ronde Hoep, de (financiële) consequenties van een eventueel gesplitste besluitvorming over A9 en ‘verzorgingsplaats’, en beroepsmogelijkheden voor inwoners bij de Raad van State. Die moeten deels nog worden uitgezocht en zullen later worden beantwoord.

CHANTAGE De leden van de raadscommissie voelden zich zwaar voor het blok gezet; ze mogen slechts “tekenen bij het kruisje”. Meermaals viel de term ‘chantage’. Zelfs amendementen zijn niet mogelijk. “Dat wat we niet willen, gaat nu wel gebeuren.” De meeste fracties willen nog eens uitgebreid overleggen en zullen zich pas uitspreken bij de vergadering van de gemeenteraad op 12 december. In feite is de raad verplicht dit bestemmingsplan vast te stellen. “Zo zit de wet in elkaar,” verzuchtte wethouder Korrel. “Maar ik deel uw verontwaardiging.”