• Eigenaar van voormalige Rabogebouw moet het pand 'welstands-proof' maken.

    Marion Kiewik

'Meer middelen voor communicatie'

OUDER-AMSTEL Een korte agenda voor de vergadering van de commissie Burger en Bestuur, afgelopen donderdag. Maar er waren ook enkele brandende vragen.

RABO Het ‘Rabo-pand’ in Ouderkerk staat er alweer een tijdlang desolaat bij. Die situatie noopte de VVD opnieuw te vragen naar de status. Burgemeester Joyce Langenacker kon melden dat de eigenaar vóór de kerstvakantie is aangeschreven en nog een dag de tijd had om met de Welstandscommissie in gesprek te gaan over verbeteringen in het aanzien. Die commissie vergadert op 27 januari. “We hebben de eigenaar straks nodig om een mooi nieuw centrum te krijgen. Maar het is belangrijk en noodzakelijk dat hij iets doet aan de huidige situatie. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.” Oftewel afdwingen via handhaving.

MOLENKADE De herhaalde vraag van het CDA wat de gemeente gaat doen aan de vele aangemeerde boten aan de Molenkade in Duivendrecht zal Langenacker, na overleg met de afdeling handhaving, concreet beantwoorden na de voorjaarsvakantie.

COMMUNICATIE Maar het echte agendapunt deze vergadering was de uitbreiding van de formatie van het team Communicatie met één fte. Er is niet alleen méér vraag gekomen naar ondersteuning, er is ook toenemend behoefte aan strategisch advies, gezien “de grote of complexe projecten waar we in de komende tijd - ook nu al - mee te maken krijgen,” lichtte Langenacker toe. “Het zal geen wondermiddel zijn, maar we hopen dat de inwoners nog beter dan nu bediend kunnen worden.” Mocht in de toekomst blijken dat meer personele inzet of middelen nodig zijn, zal zij dit opnieuw aan de raad voorleggen.

Marion Kiewik