• Als de voortekenen ons niet bedriegen, kan toch een deel van de bomen gespaard worden.

    Marion Kiewik

Hoop gloort voor bos A9

OUDER-AMSTEL Zo’n 2300 bomen kunnen worden gespaard als het tankstation aan de A9 niet doorgaat. Gaat de minister dat mogelijk maken? Ondanks positieve signalen had de raad de behoefte een zekerstelling in te bouwen in het aangepaste bestemmingsplan ‘A9-verbreding Ronde Hoep’.

Marion Kiewik

“Honderd procent zekerheid heb ik op dit moment niet,” zei wethouder Rineke Korrel afgelopen donderdag, “maar ambtelijk heb ik gehoord dat de minister de motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren. De bevestiging wordt binnenkort verwacht.” Vooruitlopend daarop heeft aannemer Veenix berekend hoeveel bomen daarmee minimaal gespaard kunnen worden. Volgens een mail van Rijkswaterstaat van die middag zijn dat er 2299, afgerond 2300: “Het aannemen van de motie leidt ertoe dat de kapvergunning met dit aantal kan worden gecorrigeerd.” Korrel had er vertrouwen in.

AMENDEMENT Om toch niet overgeleverd te zijn aan de welwillendheid van de minister brachten VVD, D66, CDA, GroenLinks en Natuurlijk Belang het volgende amendement in stelling als aanvulling op het ontwerpbestemmingsplan ‘A9-verbreding Ronde Hoep’: “De gemeente verleent medewerking voor zover dat in lijn is met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.” Vóór stemmen zagen zij als onontkoombaar. Immers, ook als zij het bestemmingsplan niet aannemen, wordt het toch uitgevoerd. Maar dan zonder de voordelen voor Ouder-Amstel van (financiële) compensatie en verhoogde geluidsschermen.

BESTEMMINGSPLAN Tegen het amendement stemden PvdA - “Wij waren altijd al tegen de verbreding.” - en Ouder-Amstel Anders: “Wij laten ons door geen enkel orgaan chanteren.” Het bestemmingsplan zelf kreeg uiteindelijk een nipte meerderheid: 7 tegen 6. De tegenstemmers waren onvoldoende overtuigd dat de minister de motie zal gaan uitvoeren. Woorden van dank waren er voor alle inspanningen om de ‘verzorgingsplaats’ tegen te houden: de organisatoren van de online-petitie, de kinderen van de Hekmanschool, actievoerende raadsleden en het college dat afreisde naar Den Haag. Maar eerst en vooral voor het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap, dat zich “het vuur uit de sloffen heeft gelopen.”

MIDDENWEG Er stond deze vergadering nog meer op het programma, onder andere het bestemmingsplan Middenweg, dat de bouw van 19 woningen op het Compierterrein mogelijk moet maken. De raad is blij met de nieuwbouw in deze tijden van woningkrapte en de mix met sociale woningbouw. Over het participatieproces was niet iedereen tevreden evenmin als over de ‘rooilijn’ en de ‘dakkapellenproblematiek’. Eensgezind echter maakte men zich zorgen over een veilige verkeersafwikkeling, met name voor fietsers; reden waarom een amendement daarover - “... voordat tot realisatie van de woningbouwplannen wordt overgegaan, zeker is gesteld dat de afwikkeling van verkeersstromen op een veilige manier kan plaatsvinden.” - raadsbreed werd aangenomen. Wethouder Barbara de Reijke verzekerde de raad dat, indien de Verkeerscommissie de aanbevelingen uit het verkeerskundig onderzoek overneemt, die ook uitgevoerd zullen worden. Het bestemmingsplan werd ten slotte raadsbreed aangenomen.