• De bedreigde bomen langs de A9.

    ouder-amstel.nl

Hoe staat het nu met het omstreden tankstation A9?

OUDER-AMSTEL Er zijn in de gemeente Ouder-Amstel heel wat activiteiten ondernomen om te voorkomen dat er ter hoogte van polder De Ronde Hoep een verzorgingsplaats/tankstation komt. 

Alle inspanningen van bijvoorbeeld het burgerinitiatief 'Stop de bomenkap A9', online enquête en handtekeningenactie basisschool De Hekman waren niet voor niets. Op 3 december nam de Tweede Kamer een motie aan. Hierin verzocht de Tweede Kamer de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geen bomen te kappen voor een verzorgingsplaats met tankstation bij de A9.

AFWACHTEN Het is nu afwachten wat de Minister met deze motie doet. Geeft ze de motie uitvoering of niet? Dat wachten duurt inmiddels twee maanden en creëert onzekerheid. Het college (portefeuillehouder) heeft daarom al meerdere keren bij Rijkswaterstaat en het Ministerie gevraagd om duidelijkheid over het schrappen van de verzorgingsplaats met tankstation. Dit blijft het college ook doen totdat de reactie van de Minister binnen is. Vanuit Rijkswaterstaat is aangegeven dat de Minister op korte termijn zal reageren.

BESTEMMINGSPLAN De gemeenteraad heeft op 12 december met een nipte meerderheid, onder protest, ingestemd met bestemmingsplan 'A9 verbreding Ronde Hoep'. Dit maakt de verbreding van de A9 mogelijk. Hogere wetgeving verplicht de raad het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met dit Rijksbesluit. De raad stemde voor een amendement van VVD, D66, Natuurlijk Belang, CDA en GroenLinks over toevoeging van de volgende zinsnede: 'De gemeente verleent medewerking voor zover dat in lijn is met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.'

OMGEVINGSVERGUNNING De aanvraag voor de omgevingsvergunning door RWS betrof 14000 bomen. De tekst van de omgevingsvergunning is aangepast op basis van een toezegging van Rijkswaterstaat en de motie. Hierin is nu opgenomen dat voor de uitbreiding van de Rijksweg A9 rekening wordt gehouden met;
- De brief van Rijkswaterstaat dat aan de dorpszijde van de A9 geen bomen gekapt zullen worden
- De aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 (35300 A, ter vervanging van nummer 32) om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.
Tot de Minister duidelijkheid geeft over hoe zij met de motie omgaat, wordt de vergunning niet gepubliceerd. De inspraakprocedure voor de vergunning begint te lopen vanaf het publicatiemoment.