• Al meer dan anderhalf jaar staat het Theresia leeg; wat is de planning?

    Marion Kiewik

Hoe lang blijft het Theresia nog leeg?

OUDER-AMSTEL Jeugdzorg, fietswrakken, paaltjes op fietspaden, woningnood, Amstelbrug, en meer - een veelheid aan onderwerpen in het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering.

Marion Kiewik

LEEGSTAND Schaarste op de woningmarkt en stimulering doorstroming, gronden voor de VVD om aandacht te vragen voor leegstand. Zo staat het oude Zorgcentrum Theresia al geruime tijd leeg. Dat is ook wethouder Van der Weele "een doorn in het oog". Eigenaar Woonzorg Nederland heeft plannen voor ouderenwoningen in het sociale segment. Van der Weele gaat aandringen op een concreet stappenplan met planning.

JEUGDZORG De teruggelopen kwaliteit van de jeugdzorg staat landelijk in de schijnwerpers. CDA en OAA vragen zich af hoe de stand van zaken in Ouder-Amstel is. Als het gaat over jeugdbescherming en jeugdreclassering, daar waar de veiligheid in het geding is, heeft de regio Amstelland een contract met jeugdzorginstellingen, aldus portefeuillehouder Van der Weele. In onze gemeente wachten momenteel zeven gezinnen langer dan de standaard-wachttijd van 6 weken op hulp. “Gevolg van capaciteitsproblemen door budgettaire tekorten - een grote zorg in de regio.” Binnen de samenwerking met Zaanstreek-Waterland wordt momenteel intensief overlegd over verlichting van de administratieve druk.

AMSTELBRUG De afsluiting van fietspaden rondom de Amstelbrug levert onveilige verkeerssituaties op, onder anderen voor scholieren. Afgelopen week ging het bijna mis. Pas in januari gaat de Provincie de fietspaden weer begaanbaar maken. OAA vraagt of er tot die tijd verkeersregelaars kunnen worden ingezet. Wethouder Korrel gaat samen met Amstelveen daarop aandringen bij de Provincie.