• Marion Kiewik

College wil geen handtekeningen in ontvangst nemen maar afreizen naar Den Haag

OUDER-AMSTEL Het college heeft besloten dat de burgemeester en de wethouder morgen, woensdag 16 oktober, zie eerder bericht, de 3000 handtekeningen tegen de geplande bomenkap A9 niet ceremonieel in ontvangst zullen nemen.

Stichting Vrienden van Ouderkerk is gezegd dat ze de handtekeningen moeten afleveren aan de balie. Uitsluitend, zo is gezegd, om geen verkeerde verwachtingen bij de burgers te wekken. Op de reeds gestelde tijd van 12.30 uur (woensdag 16 oktober) is de stichting bij de receptie. De leden van het Burgerinitiatief beraden zich hoe verder.

Overigens verwijzen B & W de stichting naar de Vaste Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Het College wil met een delegatie van het Burgerinitiatief daarheen op dinsdag 29 oktober in Den Haag. Het Weekblad voor Ouder-Amstel gaat ook mee.