• Naomi Heidinga

Politiek debat over toekomst van open landschap Amstelland

OUDER-AMSTEL Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op 27 februari in debat over de toekomst van Amstelland als de groene long van de regio. Centraal staat de vraag of zij zich sterk willen maken om Amstelland als open landschap met boeren en weidevogels te behouden en hoe ze willen voorkomen dat het gebied dichtslibt. Dit onder meer in relatie tot de woningbouwopgave waar de regio voor staat. Ook is een aanpak voor wateroverlast en droogte door klimaatverandering en het tegengaan van bodemdaling noodzakelijk. Projectontwikkelaars kopen inmiddels gronden op en bestuurlijk valt het gebied onder verschillende overheden. Het debat vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in het Mathilde Paviljoen aan Amsteldijk 198 in Amsterdam en is toegankelijk voor belangstellenden.

De organisatie is in handen van stichting Beschermers Amstelland en de organisaties die eind 2017 het manifest ´Wij staan voor Amstelland´ hebben ondertekend. Daarin staan concrete voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. De betrokken organisaties zijn naast Stichting Beschermers Amstelland: Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, Ondernemersvereniging Amstelgoed, AmstelNatuurZuivel, Agrarisch Collectief NHZ, Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Stichting Arcadisch Wester-Amstel, Jonge Agrariërs Amstelland, M.L.Kingpark, WBE Amstelland en KNNV. Ondanks waardering bij de ontvangst van het manifest bleef bestuurlijke en politieke steun volgens de stichting Beschermers Amstelland tot nu toe uit.

Vooruitlopend op de komende verkiezingen dagen betrokken alle partijen uit zich uit te spreken over Amstelland en hoe zij de toekomst van dit gebied zien. Voor meer informatie: www.beschermersamstelland.nl